Novinky o nás

 • VDT TECHNOLOGY, GENERÁLNÍM PARTNEREM PRÁVNÍ KONFERENCE SVAZU MĚST A OBCÍ ČR, 6. - 8. 2. 2019, SEČ – ÚSTUPKY.

  12. 12. 2018

  VDT je generálním partnerem právní konference pořádané v Kongres hotelu Jezerka v Pardubickém kraji, která bude řešit aktuální témata spojená s trestněprávní odpovědnost zastupitelů při vynakládání veřejných prostředků a očekávaných změn v legislativě. Klíčové téma využití a nasazení kamerového systému na území měst z hlediska práva, GDPR, bude diskutováno odborníky z VDT s vrcholnými představiteli státu a zástupci měst, kteří se tak seznámí s nejnovějšími trendy z oboru a z praxe včetně „chytrých“ řešení na platformě MindSphere pro Smart City a Safe City.

 • VDT PARTNEREM VÝROČNÍHO SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL ČISOK,18. 12. 2018, PRAHA.

  11. 12. 2018

  100 let české státnosti, 70 let státu Izrael, čas na bilanci vzájemná spolupráce, kde VDT nezůstává stranou na poli výzkumu, start-upů a nejnovějších poznatků v oblasti bezpečnostního řešení pro Smart City a Safe City.

  http://www.vdttechnology.com/documents/cisok-pozvanka.pdf

 • VDT TECHNOLOGY JE ZLATÝM PARTNEREM SETKÁNÍ LÍDRŮ PRŮMYSLU A EXPORTU 2018/H2,11.12.2018, PRAŽSKÝ HRAD.

  09. 12. 2018

  VDT se jako zlatý partner zúčastní největší diskuse vrcholných představitelů státu, lídrů klíčových průmyslových a exportních společností a zástupců předních svazů, komor a asociací o současném stavu a dalším směřování průmyslu a exportu. Pan Jiří Jirkovský, generální ředitel VDT představí „chytrá“ řešení na platformě MindSphere připravená pro koncepci Průmysl 4.0.

  http://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=84

 • ZALOŽILI JSME NOVÝ ČESKO-IZRAELSKÝ AKCELERÁTOR PRO PODPORU VĚDY A INOVACÍ, 26.11.2018, IZRAEL

  03. 12. 2018

  Dne 26. listopadu byla v rámci zahraniční mise prezidenta republiky Miloše Zemana do Izraele podepsána dohoda o spolupráci, která je prvním krokem pro vznik nové česko-izraelské výzkumné společnosti. Ta by měla být centrem pro pokročilé technologie a výzkumné inovace se sídlem v Praze. ČVUT v Praze hodlá využít know-how izraelského start-upového akcelerátoru AtoBe Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a znalostního potenciálu přední české technologické firmy VDT Technology, a.s., pro založení a provozování akcelerátoru PATRIC.

  https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20181127-zalozili-jsme-novy-cesko-izraelsky-akcelerator-pro-podporu-vedy-a-inovaci

  http://www.vdttechnology.com/documents/tc-aktuality.pdf

 • VDT TECHNOLOGY PARTNEREM „SVĚTLA MĚST A OBCÍ“, 4.12.2018, BRNO.

  02. 12. 2018

  VDT je partnerem 1. Kulatého stolu „Světla měst a obcí“, Hotel Voroněž, Křížkovského 47. Předmět diskuze jsou: dotační výzvy MŽP na veřejné osvětlení pro obce v CHKO/NP, plnění úkolů vyplývajících z materiálů předložených vládě ke snížení světelného znečištění, dotační tituly na veřejné osvětlení MPO ČR (EFEKT, dotační výzva na rekonstrukci veřejného osvětlení spořícího energii a snižujícího světelné znečištění MPO ČR + MŽP ČR ), metoda EPC – jiný způsob financování modernizace soustav VO, osvětlení přechodů a přejezdů (požadavky PČR – bezpečnost), využití LED zdrojů a SMART technologií ve veřejném osvětlení, "chytrá" řešení pro města.

  http://www.vdttechnology.com/documents/svetla-mest-obci.pdf

   

 • VDT TECHNOLOGY, ZLATÝM PARTNEREM KONFERENCE SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2018/H2, 26.11.2018, PRAŽSKÝ HRAD.

  01. 12. 2018

  VDT se jako zlatý partner konference zúčastnil diskuse s předními představiteli státu a se zástupci z řad expertů v daném oboru.  Podělil se o své zkušenosti z oblasti digitálního modelování budov s řešením na platformě IoT. Úvodní slovo přednesl předseda vlády ČR Andrej Babiš a představil přítomným NÁRODNÍ INVESTIČNÍ PLÁN - klíčových investic do roku 2030.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2662385-vlada-chysta-investicni-plan-sedmnact-tisic-projektu-za-35-bilionu-korun

   
 • VDT PRESENTED ON THE CZECH-ISRAEL INNOVATION DATABASE 2018, 14.11.2018,BRNO

  23. 11. 2018

  VDT Technology was one of the partners of the event with experts from Israel, the Ministry of the Environment, the Ministry of the Environment, the South Moravian Region, representatives of the City of Brno and others, along with about 120 specialists from the water management area. Our company presented itself with the idea of a mobile analyzer capable of identifying more than 500 toxic substances in water.

  Tuto v pravdě revoluční myšlenku chceme na základě bilaterální dohody se svým izraelským partnerem, společností STI a Pražskou vodohodpodářskou společností v tuzemsku vyvíjet v úzké spolupráci s ČVUT.

  Reakce odborné veřejnosti na toto řešení byla veskrze pozitivní a vzbudila patřičný zájem.

  Věříme, že se nám v dalších jednáních podaří dosáhnout uzavření potřebných smluv s TAČR a že během nadcházejících tří let budeme schopni uvést na trh zařízení, které zásadním způsobem pomůže k rychlé identifikaci toxinů ve vodě zejména složkám IZS, vodohoposářským společnostem, obcím a mnoha dalším.  

  VDT Technology, a.s. tímto vstupuje na pole vědeckotechnického vývoje v oblasti enviromentálních technologií.    

 • VDT SE PREZENTOVALA NA ČESKO-IZRAELSKÉM INOVAČNÍM DNI 2018, 14.11.2018,BRNO

  22. 11. 2018

  VDT Technology, a.s. byla jedním z partnerů akce, které se vedle  cca 120 odbornmíků z vodohospodářské oblasti zúčastnili i odborníci z Izraele, MŽP, MZE, Jihomoravského kraje, zástupci města Brna a dalších. Naše společnost se prezentovala s ideou mobilního analyzeru, schopného identifikovat více něž 500 toxických látek ve vodě. Tuto v pravdě revoluční myšlenku chceme na základě bilaterální dohody se svým izraelským partnerem, společností STI a Pražskou vodohodpodářskou společností v tuzemsku vyvíjet v úzké spolupráci s ČVUT.

   

  Reakce odborné veřejnosti na toto řešení byla veskrze pozitivní a vzbudila patřičný zájem. Věříme, že se nám v dalších jednáních podaří dosáhnout uzavření potřebných smluv s TAČR a že během nadcházejících tří let budeme schopni uvést na trh zařízení, které zásadním způsobem pomůže k rychlé identifikaci toxinů ve vodě zejména složkám IZS, vodohoposářským společnostem, obcím a mnoha dalším.  

   

  VDT Technology, a.s. tímto vstupuje na pole vědeckotechnického vývoje v oblasti enviromentálních technologií.    

   
 • VDT TECHNOLOGY SE ÚČASTNÍ ČESKO-IZRAELSKÉHO INOVAČNÍHO DNE 2018, 14.11.2018, BRNO.

  12. 11. 2018

  Inovační den na téma „Sucho a voda, chytrá řešení pro krajinu a města“poskytne širokou škálu informací o nejnovějších trendech v řešení nedostatku vodních zdrojů pro inovační řešení ve vodním hospodářství, vodárenství a čištění a regeneraci vody. Akci pořádá Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Česko-izraelská smíšená obchodní komora, kde jsme členy.

  https://www.komora.cz/event/cesko-izraelsky-inovacni-den-2018-na-tema-sucho-a-voda-chytra-reseni-pro-krajinu-a-mesta/

  http://www.vdttechnology.com/documents/cesko-izraelsky-den.pdf

 • VDT TECHNOLOGY JE PARTNEREM KONFRENCE „AUTOMATIZACE, ROBOTIZACE A PROCESY 2018“, 13.-14. 11.2018, PRAHA.

  10. 11. 2018

  VDT je partnerem ARaP 2018,  Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4. Hlavním zaměření konference je „Pokročilá automatizace – cesta ke zvyšování produktivity výroby“. Cílem konference je poskytnout účastníkům přehled o aktuálních tématech spojených s pokročilou automatizací a nalézt inspiraci pro nalezení cest k vyšší efektivnosti a konkurenceschop­nosti schůdných i v podmínkách malých a středních podniků. Přednost mají „chytrá“ řešení připravená pro koncepci Průmysl 4.0.

  http://www.arap.cz/v1/index.php?page=64

  http://www.vdttechnology.com/documents/arap2018.pdf

 • VDT TECHNOLOGY SE ZÚČASTNÍ ODBORNÉ MISE SPOJENOU S KONFERENCÍ ISRAEL HOMELAND SECURITY & CYBER 2018, 12-15.11.2018, ISRAEL.

  09. 11. 2018

  VDT má své zástupce v odborné misi spojenou s konferencí, jejímiž hlavními tématy jsou: zabezpečení strategické infrastruktury firem i státních orgánů, kybernetická bezpečnost, současné hrozby CBRN terorismu, příprava na kritické situace a událostí, ochrana majetku a boj proti terorismu.  Mezinárodní konference a veletrh HLS & CYBER má tu nejvyšší možnou úroveň, neboť Izrael patří do nejužší světové špičky v oboru národního zabezpečení. Program odborné mise ČR zajišťuje ČISOK s CzechTrade Tel Aviv ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu.

  http://www.vdttechnology.com/documents/israel-homeland-security.pdf

  https://israelhlscyber.com/exhibition/exhibitors-list/

 • VDT TECHNOLOGY, PARTNEREM KONFERENCE DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ V DATECH, 31.10.2018, BRNO.

  02. 11. 2018

  Centrum dopravního výzkumu (CDV) uspořádalo konferenci Dopravní chování v datech, 31.10. 2018, v sídle instituce na adrese Líšeňská 33a.

  Konference si kladla za cíl otevřít mezioborovou diskuzi ohledně dat o dopravním chování, způsobu jejich sběru, analýze a využití při řízení a plánování dopravy. Prezentované příspěvky se zaměřily na klasické i inovativní způsoby měření dopravy, jako jsou dotazníková šetření, měření intenzit dopravy pomocí kamerových systémů či využití zbytkových dat od mobilních operátorů.

   

  Konference se zúčastnila více jak stovka českých i slovenských zástupců ministerstev, dopravních úřadů měst a krajů, koordinátorů dopravní obslužnosti, osobních dopravců, odborníků z univerzit i nezávislých organizacím a zájmových sdružení i soukromých konzultačních firem v oblasti dopravního plánování a řízení dopravy.. Nechyběly však ani konkrétní příklady využití dat na úrovni firem, organizací, měst či celého státu. CDV je jedinou vědeckovýzkumnou veřejnou institucí pod Ministerstvem dopravy, která se věnuje řízení a plánování dopravy, které se neobejde bez znalosti chování účastníků dopravy.

  Fotografie

  https://www.cdv.cz/konference-dopravni-chovani-v-datech-2018/

  https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-18-3456/topic/vdt1/article/OPCZ18FP7017/token/49b58cec48ad442ea14b0ea16db475e4?tab=Text

 • VDT TECHNOLOGIE SE ZÚČASTNILA KULATÉHO STOLU S MARTINEM STROPNICKÝM, NOVÝM VELVYSLANCEM ČR V ISRAELI, 29.10.2018, PRAHA.

  30. 10. 2018

  VDT Technology se účastnila diskuze o bilaterální spolupráci, podpoře stávajících i nových projektů a podpoře zahraničního obchodu.

  http://www.vdttechnology.com/images/2018/kulaty-stul-01.jpg

  http://www.vdttechnology.com/images/2018/kulaty-stul-02.jpg

  http://www.cisok.cz

 • VDT TECHNOLOGY SE ZÚČASTNÍ VEŘEJNÉ DEBATY „ARMÁDA PRO 21. STOLETÍ: IZRAELSKÁ PERSPEKTIVA“, 1.11.2018, PRAHA.

  28. 10. 2018

  Naši zástupci se zúčastní debaty pořádané Centrem transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut, která se koná 1.11.2018 v atriu vysoké školy, Jungmannova 17.

  http://cevroinstitut.cz/cs/akce/armada-pro-21-stoleti-izraelska-perspektiva/

 • VDT TECHNOLOGY JE ZLATÝM PARTNEREM KONFERENCE SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2018/H2, 26.11.2018, PRAŽSKÝ HRAD.

  24. 10. 2018

  VDT se jako zlatý partner konference zúčastní diskuse mezi předními představiteli státu a zástupci z řad expertů v daném oboru.  Podělí se o své nejnovější zkušenosti z oblasti digitálního modelování budov s řešením na platformě IoT. Úvodní slovo přednese předseda vlády ČR Andrej Babiš a představí zde prvně NÁRODNÍ INVESTIČNÍ PLÁN - klíčových investic do roku 2030.

  http://www.vdttechnology.com/documents/setkani-lidru-ceskeho-stavebnictvi.pdf

  http://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=80

 • Powered by CuteNews