Praha, 20. července 2023 – Společnost VDT Technology a další významní aktéři v oblasti autonomní a kooperativní dopravy, včetně Yunex, TÜV SÜD, Smart Plan, Prague Advanced Technology and Research Innovation Center (PATRIC) a IDIADA, se spojili s akademickou sférou reprezentovanou Fakultou dopravní ČVUT a iniciovali vznik nového sdružení autonomní mobility v České republice s názvem CzeCCAM (Asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu v ČR). Jedná se o neziskovou organizaci, která si klade za cíl podporovat rozvoj technologií autonomní mobility. CzeCCAM se stala členem evropské asociace CCAM, která sdružuje více než 214 subjektů působících v oblasti propojené, kooperativní a automatizované mobility.

Hlavním úkolem asociace CzeCCAM je aktivně se účastnit a spolupracovat na významných projektech, které přispějí k začlenění autonomní mobility do každodenního života obyvatel. Kooperativní a autonomní mobilita totiž začínají hrát významnou roli v životech lidí a zároveň mají velký dopad na životní prostředí. Tato projekty zahrnují témata jako integrace kooperativních vozidel do řízení a managementu měst, vytváření nových služeb pro občany, nastavení městských politik, úpravu legislativy na celostátní úrovni a změnu dopravního chování. Pro úspěšnou realizaci těchto komplexních témat je nezbytná koordinace a spolupráce mezi různými aktéry. Získání a využití relevantních dat je rovněž klíčové pro úspěšnou implementaci autonomní mobility.

CzeCCAM si klade za cíl urychlit vývoj a implementaci nových technologií autonomní mobility a zvýšit povědomí o jejich možnostech. Profesor Ondřej Přibyl, děkan Fakulty dopravní ČVUT, zdůrazňuje: „Založili jsme asociaci, která spojuje vědecké instituce a komerční společnosti, abychom společně ovlivňovali vývoj a aplikaci autonomní mobility. Chceme přispět k vytváření udržitelných a efektivních řešení, která usnadní každodenní život lidí a minimalizují dopad na životní prostředí.“

Lubomír Šembera, ředitel divize Telematika ve VDT Technology, dodává: „Vznik sdružení je významným krokem pro rozvoj autonomní mobility v České republice. Progresivní řešení pro zlepšení dopravní infrastruktury vyžadují úzkou spolupráci mezi jednotlivci a firmami, které mají stejný zájem. Úlohou CzeCCAM je posílit tuto spolupráci.“

CzeCCAM sdružuje partnery z průmyslu, výzkumu, služeb, státní a veřejné správy, malých a středních podniků a dalších profesních organizací. Společně usilují o usnadnění implementace technologií autonomního řízení, které zvýší bezpečnost silničního provozu a efektivitu dopravní sítě, přispějí k ochraně životního prostředí a usilují o to, aby se Česká republika stala centrem rozvoje dopravy. Cílem je vytvořit dopravní infrastrukturu, která bude inkluzivní pro všechny uživatele.

Ing. Šembera dále uvádí: „Autonomní mobilita je budoucností české veřejné dopravy. Společně s našimi partnery z průmyslu a akademické sféry se podílíme na zajímavých projektech, které přinášejí nová autonomní řešení. Těšíme se na spolupráci s kolegy z CzeCCAM, která povede ke zlepšení dopravní infrastruktury.“

CzeCCAM plánuje provádět rozsáhlé demonstrace nových technologií a hodnotit jejich dopady v reálných situacích, aby se zajistila bezpečná interakce s ostatními účastníky silničního provozu a zvýšila se bezpečnost uživatelů autonomní mobility. Sdružení rovněž stanoví průmyslové standardy pro validaci, ověřování a hodnocení autonomních systémů v českém dopravním prostředí.

Sdružení se zaměří i na integraci autonomních vozidel do stávajících dopravních sítí a na podporu klíčových technologií, jako je umělá inteligence, Big Data a kybernetická bezpečnost. Bude hodnotit dopady pokročilých systémů na uživatele, na společnost jako celek a koordinovat všechny zúčastněné strany, aby se zajistilo, že projekty budou realizovány efektivně a odpovědně.

„Zajistit integraci autonomní mobility do stávajícího městského prostředí je stejně důležité jako samotný vývoj technologií,“ doplňuje profesor Přibyl: „Toto nové sdružení zabezpečí, že vývoj probíhá a je realizován správným způsobem a přinese skutečný užitek jako součást efektivní a udržitelné dopravní sítě.“

Pro více informací kontaktujte:

Kateřina Fričová, Best Communications

katerina.fricova@bestcg.com, tel.: +420 602 615 093

Představení partnerů projektu pro novináře:

VDT Technology a.s. jako systémový integrátor nabízí komplexní řešení pro inteligentní systémy monitoringu, řízení a správy dat. V prostředí IoT platforem připravuje pokročilé expertní funkcionalit, jakými jsou simulace, predikce a digitální modelování. www.vdttechnology.com.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze byla ve své nynější podobě založena roku 1993 jako vedoucí akademické pracoviště v oblasti dopravy, logistiky a telekomunikace v České republice. V současné době má dvě pracoviště v Praze a v Děčíně. Výzkum a výuka na fakultě pokrývá celou šíři dopravy a nabízí široké spektrum studijních programů vedených experty v oboru, kteří vyučují jak budoucí profesionály v dopravě a logistice, tak i telekomunikační inženýry nebo profesionální piloty. www.fd.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám
v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná
a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 250 akreditovaných studijních programů a z toho přes 100 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.
www.cvut.cz

TÜV SÜD se již více než 150 let věnuje ochraně lidí, životního prostředí a majetku před riziky, která souvisejí s technologiemi. Výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu podporujeme v neustálém zlepšování stávajících technologií a nových inovací, aby byla mobilita bezpečnější a fyzicky účinnější. Jako poskytovatel inovativních řešení pro tradiční a budoucí technologie mobility pracujeme na vývoji bezpečnostních předpisů a norem, jakož i na účinných řešeních pro testování automobilů, které budou řídit budoucnost mobility a zavedou nové technologie rychle a bezpečně. Zahraniční zkušenosti
s nasazením automatizovaných vozidel do provozu budeme v rámci CzeCCAM využívat v České republice.
 www.tuvsud.com

Inovační centrum PATRIC (Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.) dlouhodobě spolupracuje sizraelskými partnery zakademického prostředí a podílí se na zavádění výsledků inovačních projektů voblasti autonomních systémů do praxe. Podpora vývoje autonomních kyvadlových autobusů je dalším krokem kposílení mezinárodní spolupráce voblasti pokročilých technologií. Vytváření inovačního ekosystému vsrdci Evropy a rozvoj česko-izraelské vědecké komunity je pro centrum PATRIC zásadní. www.patric.expert