Aplikace BIMmanager

Cloudový nástroj pro správu negrafických informací.

7

BIMmanager

Centralizuje správu negrafických informací, eliminuje chyby a šetří čas. Je určena pro investory, zhotovitele, výrobce či projektanty. Díky této aplikaci můžete také sdílet a upravovat datové standardy, snadno a rychle vyplňovat 3D modely a validovat negrafické informace, pro odevzdání kvalitních a správně vyplněných modelů.

Výhody aplikace

úspora času

eliminace chyb

snížení nákladů

Komu je aplikace určena?

Projektant

 • Příprava DS dle projektu
 • Snadné naplnění modelu dle DS
 • Validace modelu dle předepsaného DS
 • Předvyplnění hodnot parametrů
 • Správa knihoven prvků
 • Vytváření šablon DS a knihoven

Výrobce / Zhotovitel

 • Správa knihoven prvků vlastních výrobků
 • Plnění knihoven prvků dle DS investora
 • Příprava knihovny prvků pro konkrétní projekt
 • Validace negrafických informací
 • Vytváření šablon DS a knihoven

 

Investor

 • Správa a sdílení svého DS
 • Příprava DS na konkrétní projekt
 • Validace modelů
  (parametry, vyplněnost, jednotky..)
 • Správa knihoven prvků a její sdílení
 • Vytváření šablon DS a knihoven

Možnosti aplikace

Prev Next

Centralizovaná data

Materiály vytvořené v projektu lze snadno využívat pro nové zakázky.

Prev Next

Datové standardy

Vytvořte si vlastní firemní DS nebo použijte některý z dostupných (SNIM, SFDI atd.). Možnost importu dalších DS, například zahraničních.

Prev Next

Role

Umožňuje plnit role BIM manažera a BIM koordinátora dle BEP a BIM protokolu.

Prev Next

Validace

Naše aplikace zvaliduje vaše projekty, ať už jsou určené pro Revit, nebo Civil.

Prev Next

Vyplňování informací

Umožňuje vyplňování negrafických informací do modelu (Revit + Civil 3D)
 

Prev Next

Sdílené knihovny

Knihovnu prvků vytvořenou pro váš projekt můžete sdílet se všemi členy projektového týmu.