COMOS

Jako partner společnosti Siemens jsme distributorem platformy COMOS pro plánování, provoz a údržbu technologických zařízení a sítí. Toto řešení zajišťuje správu velkých objemů dat, jejich provázání s dalšími systémovými nástroji, včetně zobrazení v prostředí GIS a sdílení v mobilních aplikacích.

Ve spojení s dalšími platformami představuje COMOS ideální řešení digitalizačního procesu.

 

COMOS díky centrální databázi a důsledné objektové orientaci progresivních softwarových řešení umožňuje v průmyslu všem střediskům i profesím během projektové i provozní fáze pracovat se stejnými daty. Případné změny u objektů nebo v dokumentaci má každý uživatel okamžitě k dispozici. Implementací otevřené softwarové architektury je zajištěna optimální integrace externích systémů. COMOS rovněž může, díky své vysoké modularitě spolehlivě reagovat na stále komplexnější životní cykly produktů a měnící se požadavky. V neposlední řadě jsou využitím technologie pracovních vrstev zajištěny různé náhledy na stejná data. To umožňuje simultánní práci se stejnými daty různým osobám (např. projektant a technolog), aniž by došlo ke změně dat v původní databázi.

předávání souvislých dat ve všech fázích výrobního procesu

funkce pro návrh schémat technologických procesů PFD (Process Flow Diagram)

možnost zpřesnění PFD při prováděcí fázi na P&ID (Process & Instrumentation Diagram)

nástroje pro vytváření funkčních schémat řídících obvodů

řešení pro údržbu zařízení

informační systém majetku

Pro koho je COMOS určen?

Pro společnosti pracující v chemickém, energetickém, či jiném odvětví průmyslu vyžadující „end-to-end“ správu budovy.

Pro instituce spravující síťové, energetické, nebo kanalizační rozvody.

Pro společnosti, které zpracovávají a řídí informační sítě.

Pro státní instituce vyžadující datovou podobu svých budov, systémů a sítí.

COMOS Walkinside

COMOS zahrnuje i rozšíření Walkinside – 3D virtualizační zobrazovací technologii umožňující práci s digitální verzí budovy nebo infrastruktury jako kdyby opravdu existovala. Pomocí COMOS Walkinside lze vidět, jak jsou součásti vůči sobě umístěné, napojené, rozdílně rozměrné apod.

Díky Walkinside lze usnadnit:
• rozhodování týkající se změn nebo úprav
• prezentaci budovy nebo infrastruktury třetím stranám
• zaučování techniků v prostředí identickém realitě se stejnými dopady.
Walkiniside lze využít jak na běžných desktopových řešení, tak na mobilních pracovištích nebo i pomocí zařízení virtuální reality.

Adresa

VDT Technology a.s.
Evropská 2588/33a, Dejvice
160 00 Praha 6

+420 277 004 040

info@vdttechnology.com

Vedená u Městského soudu v Praze pod sp. značkou B 23323

IČO: 06957021

DIČ: CZ06957021

Napište nám