Crowd management

Crowd management je kontrola nebo řízení davů, vyskytujících se na veřejných místech. Naše společnost se zaměřuje v kombinaci s používanými technologiemi na kapacity veřejných budov, objektů a obchodních center.

7

Řízení davu

Problematika řízení davu ve veřejných objektech a centrech je díky moderním technologiím, které naše společnost využívá mnohem snazší. V kombinaci našich cloudových řešení a systémů řízení, digitalizace a zpracování dat vytváříme modely provozu objektů. Následná optimalizace a výpočet předpokládáné kapacity jsou důležitými faktory pro hladký provoz a propustnost centra. Na základě výsledků je provozovatel schopen zajistit optimální požadavky na rozmístění prostoru a personál.

Průběžná reálná analýza kapacity objektu

  • vytvoření modelu provozu objektu, jeho následná optimalizace a výpočet předpokládáné kapacity
  • Vstup: výkresy, požadavky provozovatelů, požadavky administrativy, požadavky zabezpečení
  • Výsledek 1: optimalizace rozmístění v prostoru a požadavků na personál (zejména pomocné pracovní síly, dobrovolníci apod.)
  • Výsledek 2: počáteční odhad propustnosti centra a požadavků na proces (zahrutí reálných rychlostí pohybu může znamenat až 20% pokles reálné kapacity oproti předpokladům založeným na běžném výpočtu)
  • Zapojení plně automatizované analýzy obrazu (VDT Technology / BriefCam) umožní průběžné upřesnění vstupních údajů modelu zejména rychlost pohybu osob mezi agendami, zdržení osob na jednotlivých agendách
  • Výstup:
    průběžně aktualizovaný odhad kapacity v závislosti na složení populace s registrovanými termíny (zejména věk)
    datový sklad s informacemi pro ostatní centra

Simulace pohybu osob

Využíváme numerických modelů pohybu osob v budovách, dopravních terminálech i na pěších zónách. Simulace chování osob našim klientů šetří investice, eliminuje rizika a předchází celé řadě komplikací.

Současný komplikovaný systém klasických výpočtů už často není schopen popsat stále složitější svět moderního stavebnictví. Ke slovu proto přichází modely pohybu osob jako moderní metoda posouzení bezpečnosti objektů a jejich kapacity, která je zároveň v souladu s normovými postupy.

Pomocí těchto nástrojů snižujeme investorům náklady na výstavbu při zachování stávající úrovně bezpečnosti a využitelnosti objektů, ověřujeme jejich bezpečnostní parametry a nacházíme důležité chyby už ve fázi projektu.

Kontaktní formulář