Doprava

Telematika, dopravní průzkum.

7

Doprava a dopravní průzkum

Implementace moderních telematických systémů řízení dopravy, zejména prostřednictvím řídícího a dohledového systému.

Datové služby on-line

Moderní telematické systémy řízení dopravy, které z dlouhodobého hlediska podpoří trvale udržitelnou mobilitu na území města.

Datové služby off-line

Nasazení mobilního minibusu v hl. m. Praze, analýza a sběr dopravních dat, predikce dopravní zátěže, zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců a pasport komunikací a technologického vybavení.

Kontaktní formulář