En-Key Energy Manager

Kompletní kontrola nad energetickými daty​

7

Aplikace En-Key Energy Manager poskytuje kompletní kontrolu nad energetickými daty. Umožňuje sběr, zpracování a vizualizaci energetických údajů v reálném čase, na všech úrovních spotřeby a výroby. Komplexní řešení pro sledování spotřeby a optimalizaci zařízení a strojů v průmyslovém prostředí. ​

S mnoha funkcemi (nástěnky, reporty, notifikace, nastavení rolí a práv uživatelů), které aplikace nabízí, mohou uživatelé spravovat své procesy a vylepšovat výkon své infrastruktury.

Funkcionality aplikace jsou vyvíjeny v souladu
s Technickou normalizační informací TNI CEN/TR 17614.

Proč si vybrat En-Key Energy Manager?

Snadný přístup k datům

Vlastní dashboardy pro monitoring spotřeby​

Sledování dokumentů​

Provádění podrobných 
analýz a detekce potenciálních problémů

Možnost práce i mimo aplikaci

Export dat ve formátu CSV

Snadný přístup k datům

Vlastní dashboardy pro monitoring spotřeby​

Provádění podrobných analýz a detekce potenciálních problémů

Export dat ve formátu CSV

Aplikace sleduje spotřebu i ceny pomocí několika nástrojů ​

  • Zobrazení parametrů v reálném čase i v historii
    na základě přehledných grafů a widgetů​
  • Možnost změny struktury zobrazovaných informací (nastavení a změna dle potřeb uživatele)​
  • Reporty (vizualizace KPI a proměnných)

Notifikace, uživatelské role

  • Notifikace umožňují upozornění na významné změny v procesech a zařízeních. Pokud například dojde k překročení limitu nebo selhání zařízení, aplikace automaticky odešle informaci.
  • Nastavení rolí a práv uživatelů – každý uživatel
    má svou vlastní úroveň přístupu.

Sběr dat na všech úrovních

Data o spotřebách energií lze získat na úrovni jednotlivých spotřebičů, tak na výrobních linkách, v budovách či ve výrobních závodech, logistických centrech, atd..

Shrnutí funkcí aplikace

Shrnutí funkcí aplikace

N

Monitoring a hodnocení energetické náročnosti

(online vyhodnocení)

N

Porovnání výkonnosti a energetické náročnosti, nastavení KPI, Benchmarking

(porovnání energetické náročnosti a spotřeb mezi jednotlivými jednotkami, vizualizace dat, analýza dle nastavených KPI)

N

Analytické funkce a výpočty pro různé úlohy

(přepočet spotřeb energií na náklady, různých paliv na uhlíkovou stopu)

N

Využití energetických dat pro sledování ostatních parametrů

(vytížení strojů, diagnostika a predikce, efektivita produkčních celků)

N

Dostupnost dat je konfigurovatelná pro různé úrovně a uživatelské role

N

Spotové ceny energií

(případné dodatečné doplnění vazby na OTE)

N

Informace jsou transparentní a díky vizualizacím dobře srozumitelná

N

Data a analytické funkce lze použít pro ESG reporty a monitoring udržitelnosti jednotlivých činností

(CO2 – uhlíková stopa, soulad s ISO 50001, trvalé snižování energetické náročnosti)

N

Integrace různých typů dat

(Integrace spotřeby, výroby a akumulace energií)

N

Otevřenost pro integraci nových prvků a projektů. Připravenost pro „novou energetiku“

(energetická flexibilita, regulace energetických špiček, spotové ceny energií atd.)