Mobileye Data Services

Serve the public more efficiently

7

Produktové portfolio Mobileye

  • Průzkum silniční sítě
  • Mobilní inteligence
  • Živý provoz
  • Monitorování stavu vozovky
  • Průzkum užitkových aktiv

Průzkum silniční sítě

Průzkum zahrnuje následující:

  • Okraje silnice
  • Boční/kolejnicové chrániče
  • Dopravní značení
  • Značení jízdních pruhů
  • Šířka vozovky a jízdního pruhu
  • Stop linky
  • Přechody pro chodce
  • Sklon, převýšení
  • Dopravní značky
  • Semafory
  • Sloupy značení
  • Zakřivení silnice
pruzkum_silnicni_site
zivy_provoz

Mobilní inteligence

  • Dopravní tok
  • Doba jízdy na křižovatce
  • Incidenty, které se téměř nevyskytly
  • Skóre silničního rizika
  • Prudké brzdění a ostré zatáčení
  • Vzdálenost mezi vozidly nebo průměrná délka jízdy
  • Množství cyklistů
  • Množství chodců
zivy_provoz

Živý provoz

Vrstvy GIS dostupné téměř v reálném čase:

  • Aktuální dopravní tok
  • Chodec a cyklista na vysokorychlostní silnici
  • Vozidlo zastavené na krajnici
  • Stavební zóny
  • Nebezpečí na silnici
pruzkum_silnicni_site
zivy_provoz

Monitorování stavu vozovky

  • Výmoly
  • Trhliny
  • Obrázky výmolů

Již brzy:

  • Viditelnost značení jízdních pruhů
zivy_provoz

Průzkum užitkových aktiv

  • Sloupy veřejného osvětlení
  • Napájecí póly
  • Průlezy
  • Drenážní rošty
pruzkum_silnicni_site