Novinky

7

Chystáme se do Mnichova na IAA Mobility

Chystáme se na prestižní mezinárodní veletrh IAA Mobility, který se od 5. do 10. září. Tento ročník se koná v Mnichově ve zcela novém formátu a zahrnuje všechny aktéry v oblasti udržitelné, na budoucnost orientované mobility. Na IAA Mobility se představí...

číst více

Aktualizace pravidel DCAS

Pracovní skupina pro pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS) při Ekonomické komisi pro Evropu OSN (UNECE) pracuje na aktualizaci pravidel nařízení týkajícího se asistenčních systémů řízení řidiče (DCAS). DCAS, jak jsou definovány v této normě OSN, jsou...

číst více

CertiCon propojuje vědu s praxí

CertiCon propojuje vědu s praxí V speciální příloze Mladé fronty Dnes – Průmysl a inovace – vyšel zajímavý článek, jak náš dlouholetý partner – společnost CertiCon – skrze své technologie propojuje vědu s praxí a ovlivňuje tím životy milionů obyvatel po celém...

číst více

Umělá inteligence v čistírně odpadních vod

Třípól, e-zin pro popularizaci vědy a techniky, zveřejnil článek o využití umělé inteligence pro čistírny odpadních vod a naší nové cloudové aplikaci pro digitalizaci vodního hospodářství, která byla vyvinuta s cílem pomoci chránit vodní toky před znečištěním. Ve...

číst více

Ochrana vody a vodní hospodářství – Směrnice EU

Voda není pouhý běžný obchodní produkt, nýbrž také veřejným statkem a omezený zdrojem, který je třeba chránit a nakládat s ním udržitelným způsobem, a to jak z hlediska kvality, tak z hlediska množství. Na tento zdroj je nicméně kvůli široké škále využití vyvíjen...

číst více

Využití 5G v rozvoji měst

Na portálu www.budtesmart.cz,který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jsme objevili inspirativní článek o transformaci měst díky Národnímu plánu obnovy a síle projektů 5G! Sítě páté generace jsou klíčovým infrastrukturálním prvkem a katalyzátorem široké řady...

číst více

Krůček k autonomní mobilitě v ČR

Na portálu Autoweek.cz vyšel inspirativní článek s názvem "Krůček k autonomní mobilitě v ČR", který se hlouběji zabývá tématem autonomní mobility v České republice. Článek popisuje vznik nové asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu v ČR, jehož jsme zakládajícím...

číst více