Prezentovali jsme se na Česko-izraelském technologickém dni

Kvě 24, 2024 | O VDT

Prezentovali jsme se na Česko-izraelském technologickém dni, který v centru ELI
Beamlines v Dolních Břežanech pořádala Česko-izraelská smíšená obchodní komora
(ČISOK) a STAR-Cluster, zaměřený na spolupráci mezi českými a izraelskými firmami v
oblastech Defence, Space a Security. Akci významně podpořilo Ministerstvo obrany ČR.

Náš kolega Erik Feldman vystoupil s prezentací antidronového systému Skylock, jež
zastupujeme na tuzemském trhu, a který je určen na zaměření a zneškodnění
nelegálních bezpilotních prostředků v zakázaných zónách.

Více informací:
https://mzv.gov.cz/telaviv/cz/obchod_a_ekonomika/cesko_izraelsky_technologicky_den
_ve.html