Průmysl

Hlavní přínosy digitalizace jsou zvýšení výkonu a efektivity a vytváření nových služeb a obchodních modelů.

7

Benefity IoT

Digitalizace výroby přináší nové nástroje pro monitoring, analýzu a zpracování dat. Ukládání a sdílení dat v cloudu je možné využít pro simulace jednotlivých procesů, jejich optimalizaci a predikci. Zapojením umělé inteligence a vytvoření digitálního dvojčete je možné veškeré procesy simulovat. Vyhodnocená data je pak možné využít pro design, provoz i dlouhodobou správu a servis.

Správa a využití dat

Prediktivní údržba
prevence prostojů, interval údržby, plánování služeb, vzdálené služby

Monitorování KPI (Key Performance Indicators)
dashboardy, obchodní zprávy, manažerské zprávy, strategická obchodní plánování (CEO / CFO / Cockpit)

Aktivita továrny
kvalita, produktivita, zdroje, spotřeba energie, náklady, analýzy pro optimalizaci

Benchmarking

Přínosy IoT predikce údržby

Nástroj je dodáván jako služba (SaaS) se škálovatelným cenovým modelem umožňující individuálně kalkulovatelnou návratnost investice.

Správná identifikace návratnbosti (RoI) v konkrétním projektu prediktivní údržby je záležitostí identifikace relevantních klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v každém konkrétním případě a monitorování dopadu zavádění na každý z nich.

40%

snížení nákladů na údržbu

55%

zvýšení produktivity pracovníků údržby

50%

snížení neplánovaných prostojů stroje

85%

zlepšení přesnosti předpovědí odstávek