Reference

Výběr našich referenčních projektů.

7

Reference

 • ČVUT – Projekt výzkumu, vývoje a inovací, Epsilon, Zajištění bezpečnosti prostředků, cest a procesů, automatické metody validace informací
    – SW řešení modulární platformy (systému) loT pro přenos, tvorbu a analýzu obrazu
    – Poskytnutí služeb získání dat z kamerových záznamů pro potřeby simulace
 • ČVUT – Projekt výzkumu, vývoje a inovací, centrum kompetence PlD: TEO1020036, Pokročilé technologie (pro Teplárna Strakonice) s využitím IoT platformy
 • TAČR/Emergency – Algoritmizovaná analýza datových výstupů pro online hodnocení a prioritizaci vybraných parametrů u pacientů s přístroji pro vzdálené monitorování s využitím IoT platformy
 • Omnilink – Inteligentní monitorovací systém – Projekt Praha 9
 • Statutární město Pardubice – Analytický software pro zpracování videozáznamu
 • VFN – Syntéza datových výstupů přístrojů s využitím IoT platformy
 • PVK – Satelitní vyhledávání úniků vody
 • TAČR/VŠCHT – Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody s využitím IoT platformy za účelem snížení emisí do vodního ekosystému

Úpravna vody Podolí

Druhá největší ÚV provozovatele PVK a.s. o výkonu Q=2200 l/s

 • Digitalizace motorů a čerpadel prací a upravené vody a klapek vzduchu
 • Prediktivní údržba, monitoring systémů pohonů, vibrodiagnostika
 • Instalace rozvaděče do optické a ethernetové sítě IoT MindSphere
  komunikující přes MindConnect do Cloudu MindAppsMindAccess
  prostřednictvím LTE sítě mobilního operátora
 • Integrace aplikace Analyze MyDrives do cloudové IoT platformy MindSphere
 • Instalace pozicionérů SIPART PS2 pro detailní monitoring klapek rozvodu
  vzduchu za účelem získání dat pro vyhodnocování prediktivní údržby

ČSOV Hrnčíře

Digitalizace čerpací stanice provozovatele PVK a.s.

 • Rekonstrukce silno/slaboproudého zapojení strojů a zařízení za účelem digitalizace jejich provozu
 • Instalace technologie SIMOCODE připojení do IoT sítě MindSphere přes telemetrii MindConnect
 • Zpracování strojně-technologické dokumentace skutečného provedení v objektové architektuře software
  COMOS – digitální dvojče ČSOV