WATER SCAN TOOLBOX

Chytrý nástroj pro optimalizaci provozních úkonů a nový pohled na kontrolu
vodárenského provozu.

7

Aplikace WST (Water Scan Toolbox) je provozována na platformě Insights Hub – MindSphere a nabízí inovativní možnosti v oblasti čistíren odpadních vod. Jedná se chytrý nástroj, který nabízí optimalizaci provozních úkonů i nový pohled na kontrolu vodárenského provozu.

Optimalizace spočívá v dopředné znalosti množství a kvality přitékající odpadní vody na čistírnu s využitím prediktivního algoritmus se základem v neuronové síti. Tento algoritmus je schopen v reálnem čase vyhodnocovat stav infrastruktury a generovat pokyny pro obsluhu. Dále je tento algoritmus schopen predikovat množství i kvalitu přitékající vody, a to až na několik hodin dopředu.

Mezi hlavní výhody aplikace WST patří:

  1

  2

  Využití prediktivního algoritmu

  Naše pokročilé řešení poskytuje uživatelům možnost využití zabudovaného prediktivního algoritmu pro předvídání potenciálních problémů. Tento algoritmus je založen na samoučící se neuronové síti, která je schopna analyzovat a generovat data až o 4 hodiny dopředu. Systém sbírá data o různých proměnných a nahrazuje dosavadní měření CHSK. S pomocí přehledné vizualizace těchto dat mají uživatelé možnost identifikovat potenciální problémy dříve, než dané situace nastanou, a díky tomu mohou přijmout preventivní opatření

   Sledování situace v reálném čase

   Díky sofistikovaným senzorům je možné monitorovat průtoky, chemickou spotřebu kyslíku i hmotnostní toky. A na základě mezních hodnot je aplikace schopna generovat upozornění, která pomohou nejen předcházet překročení limitů, ale i předvídat další vývoj situace.

    1. Využití prediktivního algoritmu

    Naše pokročilé řešení poskytuje uživatelům možnost využití zabudovaného prediktivního algoritmu pro předvídání potenciálních problémů. Tento algoritmus je založen na samoučící se neuronové síti, která je schopna analyzovat a generovat data až o 4 hodiny dopředu. Systém sbírá data o různých proměnných a nahrazuje dosavadní měření CHSK. S pomocí přehledné vizualizace těchto dat mají uživatelé možnost identifikovat potenciální problémy dříve, než dané situace nastanou, a díky tomu mohou přijmout preventivní opatření

    2. Sledování situace v reálném čase

    Díky sofistikovaným senzorům je možné monitorovat průtoky, chemickou spotřebu kyslíku i hmotnostní toky. A na základě mezních hodnot je aplikace schopna generovat upozornění, která pomohou nejen předcházet překročení limitů, ale i předvídat další vývoj situace.

     3

     4

     Intuitivní a přehledné grafy

     S WST jsou všechna data prezentována v jednoduchých, avšak podrobných grafech.
     Ty disponují možností se podívat zpět do historie, aby bylo možno snadno porozumět průběhu událostí a identifikovali případné problémy

      Rychlá reakce na potenciální hrozby

      Aplikace automaticky generuje upozornění nazvaná Alarm. Tyto notifikace okamžitě upozorňují uživatele na překročení hodnoty, která nastala v provozu.

       3. Intuitivní a přehledné grafy

       S WST jsou všechna data prezentována v jednoduchých, avšak podrobných grafech. Ty disponují možností se podívat zpět do historie, aby bylo možno snadno porozumět průběhu událostí a identifikovali případné problémy

       4. Rychlá reakce na potenciální hrozby

       Aplikace automaticky generuje upozornění nazvaná Alarm. Tyto notifikace okamžitě upozorňují uživatele na překročení hodnoty, která nastala v provozu.

        5

        6

        Bezpečnost a plánování

        Události s názvem „Pokyny k provedení“ poskytují uživatelům seznam nezbytných kontrol a kroků, které je zapotřebí provést a fyzicky zkontrolovat v provozu

         Plánování mimo rutinu

         WST umožňuje plánovat i události, které nejsou součástí automatických funkcí. Aplikace umožňuje efektivně informovat obsluhu provozu o plánované údržbě, odvozu kalů nebo jiných důležitých událostech

          5. Bezpečnost a plánování

          Události s názvem „Pokyny k provedení“ poskytují uživatelům seznam nezbytných kontrol a kroků, které je zapotřebí provést a fyzicky zkontrolovat v provozu

          6. Plánování mimo rutinu

          WST umožňuje plánovat i události, které nejsou součástí automatických funkcí. Aplikace umožňuje efektivně informovat obsluhu provozu o plánované údržbě, odvozu kalů nebo jiných důležitých událostech