VDT TECHNOLOGY, a.s.

Smart City | Safe City | Security Solutions

About companyContact us

About Company
VDT Technology a.s.

VDT Technology a.s. (Ltd.) is a Czech company that is (thanks to the partnership with leading global suppliers of security solutions and services) an important local partner with strong background and a team of experienced experts that helps customers quickly and efficiently adapt to new trends and legal requirements.

Novinky

Inovační dny 2019

Zúčastnili jsme se Česko-izraelských inovačních dnů 2019 (www.inovacnidny2019.cz), jejichž cílem bylo představit to nejzajímavější, čím Izrael může inspirovat české zdravotnictví v oblasti řízení, vzdělávání a inovací a podpořit konkrétní projekty česko-izraelské...

Akt o kybernetické bezpečnosti

Posílení agentury ENISA Se vstupem Aktu o kybernetické bezpečnosti v platnost bude mít agentura ENISA - agentura EU pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „ENISA“) větší odpovědnost, zdvojnásobené zdroje v průběhu pěti let a nový seznam úkolů. Evropský certifikační...

Napsali o nás: SLEDUJÍ DAVY I NIČÍ DRONY

SMART ŘEŠENÍ POMÁHAJÍ I V ČESKÝCH MĚSTECH S ODHALOVÁNÍM ÚTOČNÍKŮ NEBO OBRANOU PŘED DRONY. Bezpečnostní situace ve světě se zhoršuje a společnost se musí vypořádat s novými problémy, ať už jsou technologického, nebo environmentálního charakteru. Se stále větším počtem...

Pozvánka na Setkání lídrů průmyslu a exportu 2019

Jako stříbrný partner konference Setkání lídrů průmyslu a exportu 2019 si vás dovolujeme pozvat na tuto konferenci. Jedná se o největší diskuzi vrcholných představitelů státu, lídrů klíčových průmyslových a exportních společností a zástupců předních svazů, komor a...

Posílení spolupráce při hodnocení zdravotnických technologií

Posílení spolupráce při hodnocení zdravotnických technologií (Boosting cooperation on health technology assessment) Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614772/EPRS_BRI(2018)614772_EN.pdf Autor: Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS)...

Konference FUTURE CITY MADE BY IOT

Jako partner konference FUTURE CITY MADE BY IOT, pořádanou Centrem Města Budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) ve spolupráci se Středočeským krajem, jsme se 17.-18. dubna této akce aktivně zúčastnili. Naši odborníci...

Konference České parkovací asociace

V polovině dubna jsme se zúčastnili 6. ročníku mezinárodní konference České parkovací asociace (ČPA), která se konala v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou. Na konferenci zazněla zajímavá témata jako digitální parkovací (r)evoluce v Česku, nové technologie v parkování a s...

Tweets

Smart & Safe City

Safe City

 • Protection of Critical Infrastructure
  • Water supply
  • Energy networks
  • Safe transportation
 • Effective City camera cystems with advanced Video synopsis
 • Intelligent traffic management

Smart City

 • Traffic control and optimization
 • Modern navigation applications and parking systems
 • Smart kiosks with large functional variety
 • Advanced Public Lighting systems

Digital Modelling on IoT Platform

 • Modelling of „digital twins“
 • Data processing, optimization, simulation
 • Application development for Smart & Safe Cities, Buildings, Energy, Transportation
 • In August 2018, VDT promoted to GOLD PARTNER of Siemens MindSphere

Security Systems

Detection System of Movement

 • LIDAR technology
 • Detection radius 200m
 • Detection accuracy 3m
 • 360 ° field of view
 • 3D reflection of the reflected beam
 • Integration with camera system

Detection and Elimination of Drons

 • Radar technology
 • Detection, elimination, taking control

Vehicle Inspection

 • 3D view and change detection
 • Quick installation
 • Memory up to 30,000 vehicles per SS
 • Daily and night mode

Monitoring the Communication of the Group of People

 • Silent listening technology
 • Monitoring of GSM, Facebook, WhatsApp, Viber, Skype, Hangouts, etc.
 • Option to send an individual message to an individual channel

Location and Navigation in the Buildings

 • Bluetooth and Wi-Fi technology
 • Navigation system for visitors
 • Applications for smartphones or special location cards
 • Navigate visitors
 • Facility management
 • Securing items – property protection

Detection of Imported Objects

 • Passive tera-hertz imaging technology
 • Detects explosives, liquids, weapons from 3 to 25m
 • No restrictions on movement or location
 • Quick installation

Analytical Software over Camera Systems

 • Video Synopsis and Face Recognition technology
 • Need to reduce the record and focus only on the important
 • Search for and be able to monitor the subject or behavior
 • Automate Critical Situation Alert Process
 • Be able to analyze provided video data

Our Partners and Technology

Our company is not dependent on single vendor technologies, and on the basis of a thorough analysis of customer needs, we always choose the best solution. We have been developing cooperation with leading global security technology suppliers and we are constantly expanding their scope. We cooperate with partners mainly from Western, Central and Eastern Europe.

Member of professional associations

Adresa

VDT Technology a.s.
Evropská 2588/33a, Dejvice
160 00 Praha 6

+420 277 004 040

info@vdttechnology.com

Vedená u Městského soudu v Praze pod sp. značkou B 23323

IČO: 06957021

DIČ: CZ06957021

Napište nám