Komplexní řešení

Našim klientům nabízíme komplexní systémová řešení v oblastech Průmyslu 4.0, vodárenství, potravinářství a Crowd managementu.

7

Digitalizace vodárenství

Hlavním smyslem digitalizace v oblasti vodárenství je zajistit efektivní správu a optimalizaci nákladů. V tomto směru efektivně napomáhají systémové nástroje založené na cloudovém řešení založeném na objektové databázi. Vzdálená správa, prediktivní údržba strojů a zařízení, online sledování kvality vody, detekce ztrát a úniků či predikce ucpávání kanalizační sítě jsou důležité součásti v tomto procesu.

Digitalizace průmyslu

Je zavádění systémových řešení řízení výroby a služeb. Zahrnuje jak předprojektovou část, tak vlastní realizaci projektu s následnou modelací systémů řízení na „digital twins“, monitoring a správu systému v ostrém provozu.

Crowd management

Průběžná analýza reálné kapacity objektu na základě anonymně získaných dat o pohybu a chování subjektů, pohyb osob a propustnost jednotlivých agend, jejich optimalizace a výpočet předpokládané kapacity. Nabízíme komplexní systémová řešení.

Kontaktní formulář