Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese.

7

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace průmyslu, jehož cílem je automatizace a digitalizace výrobních procesů.

Využitím metod a nástrojů digitalizace vede k úsporám času, peněz a zvýšení flexibility firem. Důsledkem budou změny na trhu práce. Proces digitalizace způsobí snížení objemu lidské práce a přesun zaměstnanců do kvalifikovanějších pozic, které budou vyžadovat i vyšší kvalifikaci.

Proces automatizace přinese zavádění nových technologií strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky. Propojením strojů, vybavených čipy, čidly a dalšími prvky, s řídícími počítači pak bude možné vzdáleně monitorovat a ovládat výrobní procesy. Propracovanější logistika pak umožní plynulý přísun vstupů do výrobních procesů bez nutnosti dalších nákladů na skladování, dopravu apod.

Stejným způsobem bude možné prostřednictvím IoT technologií monitorovat a sledovat finální výrobky (dopravní prostředky, elektroniku, výrobní a technologická zařízení a další).

V souvislosti s IoT technologiemi budou využívány cloudové systémy, datová centra. S tím souvisí i rozvoj bezpečnostních technologií v kybernetice. Neméně důležitá je kvalitní síť a spolehlivý hardware.

Průmysl 4.0 pak přináší naději zvýšení kvality lidského života, minimalizaci monotónních a fyzicky náročných profesí, které je spojeno se základním nepodmíněným příjmem.

MindSphere

je otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT) společnosti Siemens podporující všechny senzory, stroje, přístroje nebo zařízení, která slouží k monitorování, řízení a vyhodnocování procesů.

COMOS

je softwarové systémové řešení pro celý životní cyklus procesního výrobního zařízení od společnosti Siemens. Uživatelům přináší značnou úsporu času a snížení nákladů při plánování výrobního zařízení jako celku.

ConCos

je softwarový nástroj pro digitální evidenci stavebního deníku na základě pokročilé videoanalýzy kamer. Zahrnuje funkce, které automatizují základní požadavky evidence stavebního deníku.

Kontaktní formulář