Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese.

7

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace průmyslu, jehož cílem je automatizace a digitalizace výrobních procesů.

Využitím metod a nástrojů digitalizace vede k úsporám času, peněz a zvýšení flexibility firem. Důsledkem budou změny na trhu práce. Proces digitalizace způsobí snížení objemu lidské práce a přesun zaměstnanců do kvalifikovanějších pozic, které budou vyžadovat i vyšší kvalifikaci.

Proces automatizace přinese zavádění nových technologií strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky. Propojením strojů, vybavených čipy, čidly a dalšími prvky, s řídícími počítači pak bude možné vzdáleně monitorovat a ovládat výrobní procesy. Propracovanější logistika pak umožní plynulý přísun vstupů do výrobních procesů bez nutnosti dalších nákladů na skladování, dopravu apod.

Stejným způsobem bude možné prostřednictvím IoT technologií monitorovat a sledovat finální výrobky (dopravní prostředky, elektroniku, výrobní a technologická zařízení a další).

V souvislosti s IoT technologiemi budou využívány cloudové systémy, datová centra. S tím souvisí i rozvoj bezpečnostních technologií v kybernetice. Neméně důležitá je kvalitní síť a spolehlivý hardware.

Průmysl 4.0 pak přináší naději zvýšení kvality lidského života, minimalizaci monotónních a fyzicky náročných profesí, které je spojeno se základním nepodmíněným příjmem.

Systémy řízení

MindSphere

je otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT) společnosti Siemens podporující všechny senzory, stroje, přístroje nebo zařízení, která slouží k monitorování, řízení a vyhodnocování procesů.

COMOS

je softwarové systémové řešení pro celý životní cyklus procesního výrobního zařízení od společnosti Siemens. Uživatelům přináší značnou úsporu času a snížení nákladů při plánování výrobního zařízení jako celku.

Kontaktní formulář

6 + 6 =