ConCoS

je softwarový nástroj pro digitální evidenci stavebního deníku na základě pokročilé videoanalýzy kamer. Zahrnuje funkce, které automatizují základní požadavky evidence stavebního deníku.

7

Popis systému

Automatizace procesů je postupně zaváděna i v tradičních odvětví průmyslu. Pomocí digitalizace a pokročilých nástrojů dochází k automatizaci procesů řízení, správy a bezpečnosti. Lidský faktor je postupně nahrazován umělou inteligencí, která pomocí moderních technologií a procesů dokáže vyhodnotit situace a eliminovat tak jeho slabiny. Pomocí moderních nástrojů videoanalýzy přinášíme našim uživatelům automatický nepřetržitý dohled a kontrolu nad dodržováním procesů stavby, a tím i zefektivnění využití časového fondu.

Videodohled je nejjednodušší a nejefektivnější způsob kontroly ve stavební oblasti.

Základní funkce

 • Evidence docházky
 • Evidence odpadového hospodářství
 • Evidence strojů a pracovních pomůcek
 • Evidence pohybu objektů
 • Informace o počasí na základě dat GPS
 • Elektronické protokolování (PDF)
 • Elektronické zápisy kontrolního dne
 • Podpora elektronických certifikátů (el. podpis)
 • Konfigurovatelná uživatelská oprávnění
 • Plně konfigurovatelné uživatelské prostředí
 • Neomezený objem dat evidence

Klíčové automatické vlastnosti evidence

 • Detekce ochranných pomůcek (detekce bezpečnostní reflexní vesty, detekce ochranné přilby)
 • Detekce pohybu osob
 • Detekce narušení zóny
 • Detekce SPZ vozidla
 • Detekce typu vozidla a evidence doby (čas nakládky / vykládky)

Na základě těchto událostí je možné okamžitě získat přehled o daném objektu případně události. Systém pořídí a odešle fotografii objektu s upozorněním na událost.

Využití těchto inovativních technologií nabízí nespočetně výhod a přináší do stavebního oboru automatizaci standardních procesů. Investor tak může docílit mnoha úspor, jak časových, tak i finančních.