Antikolizní systémy

 • předcházení kolizím pro malá i velká vozidla
 • řešení bezpečnosti vozového parku s umělou inteligencí
 • řídicí metriky, které potřebujete ke zjednodušení správy vozového parku
7

Představení Shield+ TM Connect

Mobileye Shield+ ™ Connect je systém pro předcházení srážkám speciálně navržený pro vozové parky provozované v  přeplněných městských prostředích. Tento all-in-one systém  varuje řidiče před nebezpečím, dokonce i v jejich mrtvých  úhlech, a pomáhá vozovým parkům spravovat jejich vozidla.

Shield+

Oceněný systém

 

     

Všechny systémy Connect jsou založeny na čipu eyeQ4, předchozí čip byl eyeQ2. V tabulce je podrobné srovnání ME6 (předchozí model přední kamery) s modelem ME8. Stejné je to i u Shield+ Connect.

Nejdůležitější rozdíly:

 • Méně falešných upozornění díky vylepšené umělé inteligenci a 100× rychlejšímu procesoru
 • Rozpoznávání cyklistů a chodců i v noci
 • Lepší pokrytí díky novému objektivu se širším úhlem záběru (vpředu i po stranách)
 • Snadnější nastavení citlivosti pro lepší výkon různých možností vývoje podle specifických potřeb zákazníků
 • Konektivita – automatické aktualizace firmwaru Over-The-Air (nové funkce, vylepšení AI) a volitelnou platformu Connect

Nyní představujeme

Upozornění na chodce a cyklisty
ve dne i v noci*

Upozornění na chodce a cyklisty
ve dne i v noci*

*Detekce v noci vyžaduje obstojné umělé osvětlení

Připojení ke Cloudu vám umožní využívat nejnovější aktualizace softwaru

Zajistěte ochranu mrtvého úhlu
i v mrazivém počasí

Vyhněte se kolizím s vozidly, chodci, cyklisty a motocyklisty

Mobileye Shield+ poskytuje řidičům vizuální a zvukové výstrahy a varuje je před možnými srážkami.

Varování před srážkou chodců a cyklistů (PCW)

(Varuje před srážkou s chodci spěchajícími na přechody, cyklisty a motocyklisty pohybujícími se mezi auty)

Varování před přední srážkou (FCW)

Monitorování & varování (HMW)

(hlídá dodržování správné vzdálenosti, předcházení nárazům zezadu a prudkému brzdění, snížení zranění cestujících)

Upozornění na vybočení z jízdního pruhu (LDW)

(upozornění na vybočení z jejich jízdního pruhu)

Ukazatel rychlostního limitu (SLI)

(upozorňuje řidiče na překročení povolené rychlosti)

Kde jsou nejčastější mrtvé úhly autobusu?

Detekce mrtvého úhlu

Mobileye Shield+ TM Connect má na bocích autobusu kamery, které nepřetržitě monitorují mrtvé úhly vozu.

Tyto kamery jsou schopny detekovat chodce, cyklisty a motocyklisty pohybující se v mrtvých úhlech vozidla a upozornit řidiče, aby mohl zareagovat.

Řešení, které zachraňuje životy

Mobileye’s Blind Spot Detection and Collision Warning má unikátní dvoufázový výstražný systém

Žlutý signál označuje chodce, kolo nebo motocykl v mrtvém úhlu.

Červený signál spolu se zvukovým signálem varuje řidiče před hrozící kolizí a nutností okamžitého preventivního opatření.

Umožněním instalace pokročilého systému pro předcházení kolizím do vašeho stávajícího vozového parku, snížíte náklady za střety a zlepšíte efektivitu.

Mobileye Shield+ poskytuje řidičům vizuální a zvukové výstrahy a varuje je před možnými srážkami.

Dovybavte svůj stávající vozový park

Není třeba čekat na nákup nových autobusů,  když  můžete využívat systém na předcházení kolizí za zlomek nákladů. Vybavte své autobusy či velká vozidla pokročilou bezpečnostní technologií Mobileye  Shield+ Connect.

Vylepšete chování řidiče

Studie University of Missouri ukázala, že po  instalaci systému pro předcházení kolizím řidiči zlepšili své chování:

43% pokles opuštění jízdního pruhu,
71% pokles varování kvůli dodržování bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozem,
57% pokles varování  před přední srážkou. To znamená, že tyto systémy  výrazně zlepšují chování řidiče.

Náklady na srážky s obrubníkem

I malá kolize může stát váš vozový park nemalé částky. Pomozte řešit poškození vozidla a náklady spojené
s kolizemi, včetně soudních sporů podaných cestujícími tím, že svá vozidla vybavíte robustním systémem pro předcházení kolizím.

Shield+™ Connect

Ochrana cestujících v autobusech

Shield+ nechrání jen zranitelné účastníky silničního provozu. Během zkušebního programu, byl Mobileye nainstalován na 66 autobusech a používán více než 200 řidiči.

-počet střetů, kterým bylo možné zabránit, klesl o 29,1 %
-zranění cestujících, kterým bylo možné předejít, klesla o neuvěřitelných 60 %.
Společnost za tento pokles vděčí Mobileye headway monitoring & warning. Pokud řidiči dodržují bezpečnější vzdálenosti, snižuje se prudké brzdění, které může vést k vymrštění cestujících ze sedačky.

Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

UNECE vydala předpisy pro detekci mrtvého úhlu a Nařízení EU  o obecné bezpečnosti stanovuje, že tato funkce je povinná pro nová nákladní vozidla a autobusy od roku 2024.

Testováno

Všeobecný německý automobilový klub (ADAC) testoval Shield+ pro  jeho schopnosti pomoci při detekci mrtvého úhlu, což potvrzuje,  že splňuje standardy Federálního ministerstva dopravy a digitální  infrastruktury. Systém popsali jako „snadný a srozumitelný“ a „vyznačující se nízkou mírou falešných poplachů”.

Efektivnější dopravní obslužnost

Díky použití informací shromážděných technologií předcházením kolizím, mohou autobusoví dopravci využít dopravní data pro zefektivnění autobusové dopravy.

Tato data, kompatibilní s GIS, umožňují vozovým  parkům identifikovat hot spoty, dopravní zácpy a další důležité informace o mobilitě, které mohou  dopravci používat, aby provoz zůstal bezpečný a podle jízdního řádu.

Najděte hot spot pro zvýšení bezpečnosti

Hot spoty jsou místa, kde je zvýšené riziko nehody.

Sběrem a zpracováním dat o „téměř nehodách“ – incidentech, kdy se vozidla téměř srazí s jinými vozidly nebo chodci, mohou správci vozových parků tyto hot spoty vyznačit. Řidiči mohou být na tato potenciální rizika předem upozorněni nebo se těmto oblastem zcela vyhnout.

Více o Shield+ Connect na stránkách našeho partnera zde.

Zdroj: Mobileye Shield Plus

Řešení ADAS 8 Connect

Mobileye 8 Connect poskytuje systém pro předcházení kolizím,
poháněný umělou inteligencí, který pomáhá předcházet kolizím
a zlepšuje výkon řidiče.

Co je Mobileye Connect Platforma?

MCP poskytuje lepší přehled o bezpečnostních ukazatelích vozového parku a kompletní přehled o jeho jízdních výkonech.

MCP využívá analýzu výstrah ADAS, poskytuje přehledné zprávy
o chování řidičů a poskytuje skóre bezpečnosti pro řidiče i vozový park.

MCP je jediná platforma, která kombinuje jedinečný nástroj pro řízení, kvalitní data založená na výstrahách systému Mobileye ADAS a telematická data.

Výhody pro dispečink DPP

Přehled o chování řidičů – dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti,

nehody a skoro nehody, prudká brždění…

Z toho lze hodnotit ekonomiku jízdy a nastavení parametrů hodnocení řidičů.

Bezpečnost na cestách

Bezpečnostní údaje o vozidlech

Trend bezpečnosti vozového parku

Mobility-on-demand
Mobility-as-a-service

7

Poskytování přepravy na „poslední míli“

 • tam, kde není konkurenceschopná nabídka přepravy
 • kde se sníží celkové dopravní zatížení
 • umožní efektivnější využití dopravních prostředků

Zájem je o charakter nové služby a využití takových vozidel, které umožní splnit poptávku po přepravě jinak, než automobily

 • Zadání přípravy studie proveditelnosti na nasazení minibusů na „poslední míli“

 • Studie by měla být realizována pro vzorové lokality s výhledem jejich rozšíření do dalších částí města

 • Cíle:

  • Výběr 3 tras s horší dostupností (min 300 m od zastávky MHD, bez obsluhy, dlouhý interval,…)
  • Analýzu dopravních prostředků, umožňující splnit kapacitní požadavky na přepravu XY počtu osob. Návrh výběru vozidla.
  • Koncepční návrh využití vybraného vozidla pro „minilinky“ (návrh tras, etapizace, řešení dopravních uzlů apod.)
Mobileye Fisheyeje systém pro předcházení kolizím pro velká vozidla navržený speciálně pro splnění požadavků na MOIS a BSIS*.
Pomocí strategicky umístěných kamer a umělé inteligence umožňuje Mobileye Fisheyevčasnou detekci chodců a cyklistů v předních a bočních mrtvých úhlech vozidla a varuje řidiče vizuálními a zvukovými výstrahami v reálném čase, ve dne i v noci, čímž snižuje potenciální smrtelné kolize.