Vodárenství

Digitalizace vodárenství je souhrnný termín pro proces získávání a zhodnocování dat vodohospodářské infrastruktury, díky integraci pokročilých nástrojů pro efektivní správu infrastruktury, optimalizaci nákladů a řízení provozních rizik.

7

Objektové inženýrství, správa životního cyklu technologických celků včetně prediktivní údržby, digitální dvojče a simulační nástroje a cloudové aplikace na otevřené IoT platformě, to jsou pilíře vodohospodářského průmyslu i vodárenství měst budoucnosti. Digitalizace vodárenství je krok k budoucnosti!

Otevřený IoT operační systém pro monitoring a řízení infrastruktury v reálném čase

Díky otevřené IoT platformě MindSphere pro sběr a pokročilou analýzu dat ze senzorů, průtokoměrů, pohonů a měřidel jakéhokoli výrobce je možné vyhodnocovat, optimalizovat provoz a predikovat události, jako jsou úniky vody či havárie. Centrální zpracování dat uložených v cloudové architektuře umožnuje sledování trendů a vyhodnocovat KPI (Key Performance Indicators) pro budoucí rozhodnutí.

Naše vodárenské aplikace

Custom Notifier

En-Key Energy Manager

New Plant

Twin Skin

Water Infrastructure Maintenance (WIM)

Water Scan Toolbox (WST)

Miner Static

Miner Profile

Miner Dynamic

Insights Hub

Insights hub je otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT) společnosti Siemens umožňující generování tzv. chytrých dat.

Naše společnost je PARTNEREM v programu Insights hub společnosti Siemens.

Otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT) společnosti Siemens

Všechna zařízení generují velké množství dat (big data). Platforma Insights hub umožňuje díky svým funkcím proměnu v chytrá data.

Insights Hub je certifikovaným systémem (IEC 62443, ISO/IEC 27001) v souladu s vládními doporučeními
pro nakládání s daty v prostředí cloudu.

Společnost VDT Technology a.s. je PARTNEREM v programu Insights hub společnosti Siemens.

Objektové inženýrství a databázový systém pro vodárenství

Software COMOS pro projekci a správu technologických celků umožňuje kompletní správu životního cyklu všech objektů vodohospodářské infrastruktury. Databáze založená na obsáhlých standardních procesních knihovnách představuje úsporu času během fáze přípravy investičního záměru, přes realizaci až po samotný provoz a údržbu technologie a stavebních objektů.

Propojitelnost COMOSu s řídícími systémy a nástroji pro real-time monitoring umožňuje tvorbu digitálních dvojčat, umožňující simulace provozních zásahů (např. odstávky), optimalizace provozu (snížení provozních nákladů nebo zvýšení efektivity čištění vody) a řízení rizik spojených s dodávkou pitné vody (kritické vodárenské infrastruktury).

Matematické simulace a optimalizace provozu

Software gPROMS pro pokročilé matematické modelování biologických a fyzikálně-chemických procesů umožňuje získat ve virtuálním prostředí optimální provozní parametry, simulovat jejich aplikaci v reálných podmínkách a nastavovat okrajové podmínky pro maximální efektivitu provozu úpraven a čistíren odpadních vod. Tato nadstavba digitálního dvojčete technologického celku je vrcholným nástrojem pro inženýry a vývojáře, kteří se chtějí rozhodovat na základě plného porozumění komplexním procesům, za účelem získání maximální ekonomické výkonnosti a ekologické odpovědnosti.