Nový projekt vývoje autonomních kyvadlových autobusů spojuje inovátory z České republiky a Izraele

Pro 5, 2022 | Tiskové zprávy

Projekt v oblasti autonomní dopravy je dokladem konkrétní spolupráce českých a izraelských partnerů v oblasti výzkumu a vývoje nejmodernějších technologií. Prvním milníkem na cestě k jeho budoucí realizaci se stalo Memorandum o porozumění, uzavřené zástupci společností Mobileye a VDT Technology v září tohoto roku za účelem navázání bližší spolupráce v oblasti služeb autonomní mobility v České republice při zavádění samořídící kyvadlové dopravy.

O měsíc později, 24. října 2022, bylo v Jeruzalémě za přítomnosti ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR Heleny Langšádlové podepsáno další memorandum, tentokrát o úzké spolupráci na vývoji autonomního autobusu a jeho integraci do managementu dopravy ve městě, kdy se k oběma  výše uvedeným společnostem připojily také Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Pražské inovační centrum pokročilých technologií a výzkumu (PATRIC). Setkání pak vedle praktické ukázky autonomního řízení vytvořilo prostor pro společnou diskusi o významu a důležitosti spolupráce mezi univerzitami a průmyslem, o podmínkách pro zakládání startupů i o možných způsobech financování výzkumu v obou zemích.

Ministryně Helena Langšádlová při této příležitosti uvedla: „Rozvoj autonomní mobility a s ním spojený výzkum má moji podporu. Úroveň a kvalita jízdy samořízeným autem, kterou jsem mohla sama jako cestující zažít v plném jeruzalémském provozu, mě více než příjemně překvapila. Je jasné, že na cestě k zapojení autonomního řízení do veřejné dopravy bude třeba ještě vyřešit řadu komplexních problémů, např. v oblasti bezpečnosti provozu a ochrany zdraví jeho účastníků, a také etických otázek. Ráda proto také podpořím vznik příslušné národní legislativy v České republice.“

Hlavním záměrem společného projektu je zajistit, aby autonomní vozidla mohla sloužit občanům, a posílit síť veřejné dopravy bez jakéhokoliv dopadu na životní prostředí. Technologie, díky nimž budou tyto linkové autobusy autonomní, eliminují do velké míry lidský faktor, což znamená, že budou primárně bez obsluhy. Autonomní autobus by byl nejdříve uveden na český trh a následně i do dalších zemí.  Pilotní fáze projektu je testovací, v České republice se bude z technického i provozního hlediska zkoušet nejméně 15 nově vyvinutých autonomních vozidel.

Projekt ocenil také děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze, profesor Ondřej Přibyl: „Vývoji kooperativních a autonomních systémů a jejich integraci do chodu měst se na fakultě věnujeme dlouhodobě. Tento projekt je důležitým krokem pro tuzemskou veřejnou dopravní síť a velmi mě těší, že se na něm naše fakulta podílí.

Zavádění autonomních řešení ve veřejné dopravě je důležitým tématem v době, kdy města usilují o čistší a bezpečnější ulice pro své obyvatele. Tato spolupráce je příslibem rozšíření stávající plodné kapitoly česko-izraelské kooperace v oblasti vědy a výzkumu.“

Díky tomuto výzkumnému projektu se Česká republika prostřednictvím ekologické, úsporné a efektivní technologie kooperativní a autonomní mobility stane lídrem vývoje inovativních řešení pro městskou dopravu. Zároveň spolupráce podtrhuje odhodlání českých vědeckých špiček dále rozšiřovat kooperaci s vyspělými světovými ekonomikami v oblasti nejmodernějších technologií.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Erik Feldman, VDT Technology a.s.
erik.feldman@vdttechnology.com, tel.: +420 725 099 165

Kateřina Fričová, Best Communications
katerina.fricova@bestcg.com, tel.: +420 602 615 093

Představení partnerů projektu pro novináře:

Fakulta dopravní ČVUT v Praze byla ve své nynější podobě založena roku 1993 jako vedoucí akademické pracoviště v oblasti dopravy, logistiky a telekomunikace v České republice. V současné době má dvě pracoviště – v Praze a v Děčíně. Výzkum a výuka na fakultě ​pokrývá celou šíři dopravy a nabízí široké spektrum studijních programů vedených experty v oboru, kteří vyučují jak budoucí profesionály v dopravě a logistice, tak i telekomunikační inženýry nebo profesionální piloty. Více informací najdete na www.fd.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 250 akreditovaných studijních programů a z toho přes 100 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://www.cvut.cz/

VDT Technology a.s. jako systémový integrátor nabízí komplexní řešení pro inteligentní systémy monitoringu, řízení a správy dat. V prostředí IoT platforem připravuje pokročilé expertní funkcionality, jakými jsou simulace, predikce a digitální modelování. Více informací najdete na www.vdttechnology.com.

Inovační centrum PATRIC (Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.) dlouhodobě spolupracuje s izraelskými partnery z akademického prostředí a podílí se na zavádění výsledků inovačních projektů v oblasti autonomních systémů do praxe. Podpora vývoje autonomních kyvadlových autobusů je dalším krokem k posílení mezinárodní spolupráce v oblasti pokročilých technologií. Vytváření inovačního ekosystému v srdci Evropy a rozvoj česko-izraelské vědecké komunity je pro centrum PATRIC zásadní. Více informací najdete na www.patric.expert.

Mobileye člen skupiny Intel, je lídrem revoluce v mobilitě díky svým technologiím autonomního řízení a asistence řidiče, které využívají světově uznávanou expertízu v oblasti počítačového vidění, strojového učení, mapování a analýzy dat. Její technologie stojí v centru samořízených vozidel a řešení mobility, pohánějí špičkové pokročilé asistenční systémy pro řidiče a poskytují cenné informace pro optimalizaci infrastruktury mobility. Společnost Mobileye je průkopníkem přelomových technologií, jako je snímání True Redundancy™, mapování REM™ s využitím crowdsourcingu a technologie Responsibility Sensitive Safety (RSS), které jsou hnacím motorem v oblasti ADAS a AV směrem k budoucnosti mobility. Další informace: www.mobileye.com.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)