Celková bezpečnost nemocnic s důrazem na využití videoanalytických softwarů

Zář 13, 2023 | O VDT

Náš partner ve vědě a výzkumu Mezinárodní bezpečnostní institut se dnes účastní semináře „Bezpečná nemocnice optikou standardizace,“ který pořádá Středočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Asociací bezpečná škola a Českou agenturou pro standardizaci.

Nosným tématem semináře je bezpečnost nemocnic a zdravotnických zařízení, zahrnující fyzickou, kybernetickou a informační bezpečnost, neboť výrazy jako terorismus, ozbrojený útočník, nástražné výbušné zařízení, vyřizování si účtů (například neúspěšný lékař, „naštvaný“ pacient či „naštvaný rodič dětského pacienta“) už nejsou dnes naší zemi pouhou fikcí. Jsou to bohužel skutečnosti, kterým musíme čelit.

Na této události vystoupí za MBI Tomáš Koníček s příspěvkem týkajícím se celkové bezpečnosti nemocnic s důrazem na využití videoanalytických softwarů. Nemocnice a zdravotnická zařízení často představují prostředí s vysokou koncentrací osob, avšak často mají nedostatečné zabezpečení proti potenciálním násilným incidentům. Tyto specifické lokality vyžadují pečlivé plánování a technologická řešení. Nemocnice provozují striktní režim a organizaci, a proto je klíčové zajistit řízený a bezpečný pohyb v jejich prostorách.

Naše řešení v oblasti videoanalytických softwarů s prvky umělé inteligence, které společně s MBI vyvíjíme, může výrazně přispět k zvýšení bezpečnosti těchto zařízení a k ochraně pacientů a personálu. To zahrnuje důkladné posouzení stávajícího kamerového systému, s důrazem na účel jednotlivých kamerových bodů, návrh rozvoje včetně implementace umělé inteligence pro vylepšení funkcí kamer. Tento návrh také zahrnuje technické úpravy kamerového systému, které budou přizpůsobeny různým potřebám.

Při všech těchto krocích je však důležité pečlivě dodržovat pravidla ochrany osobních údajů a GDPR. Zásadním prvkem návrhu je i možnost budoucích úprav a změn v kamerovém systému, zejména v souvislosti s využitím umělé inteligence a metodikou pro efektivní zpracování událostí monitorovaných kamerovým systémem. Dále zkoumáme potenciální využití těchto dat pro celkovou bezpečnostní strategii a rozvíjíme systém uživatelských oprávnění a přístupů do systému, aby jeho řízení a správa byly co nejefektivnější, přičemž je stále zajištěna ochrana citlivých údajů.

 #MBI #VDTTechnology #videoanalytika #BriefCam #CertiCon #CertiConVis #AI