CertiCon propojuje vědu s praxí

Zář 8, 2023 | O VDT

CertiCon propojuje vědu s praxí

V speciální příloze Mladé fronty Dnes – Průmysl a inovace – vyšel zajímavý článek, jak náš dlouholetý partner – společnost CertiCon – skrze své technologie propojuje vědu s praxí a ovlivňuje tím životy milionů obyvatel po celém světě.

CertiCon, založený v roce 1996 jako spin-off firma Českého vysokého učení technického v Praze, se v průběhu let vypracoval z malé lokální firmy s pár desítkami vývojářů na špičkovou vědecko-technologickou společnost s širokou paletou působnosti. Zaměřuje se na klíčová odvětví, jako jsou telekomunikace, zdravotnictví, průmyslová výroba, bezpečnost a chytrá města.

Jejich odborníci vyvíjejí inovativní řešení, která zlepšují a zjednodušují životy nás všech a zaměřují na unikátní přidanou hodnotu, kterou nabízejí díky vlastnímu aplikovanému výzkumu a aktivní spolupráci s mnoha českými i světovými výzkumnými institucemi, včetně Katedry kybernetiky FEL ČVUT a Technické univerzity ve Vídni.

Výsledky jejich práce pak mají přímý dopad na zdraví a kvalitu života lidí po celém světě, ať už se jedná o softwarová řešení pro kardiostimulátory, automobily, železniční dopravu a analýzu obrazu z kamerových systémů v rámci „chytrých měst“ umožňují okamžité využití v reálném prostředí.

Právě jejich pokročilý systém video analýzy pro kamerové systémy zvyšuje bezpečnost a poskytuje cenná data pro další využití, jako je například městská výstavba nebo tvorba dopravní infrastruktury. Dlouholetý vývoj softwaru do kardiostimulátorů výrazně zkvalitňuje životy pacientů, kteří je mají implantovány. A v oblasti dopravy jejich špičkové plánovací softwarové řešení pro letadla Airbus pomáhá zefektivňovat výrobu letadel a zlepšovat celkový provoz dopravních systémů.

#CertiCon #VDTTechnology #CertiConVis