Článek o crowd managementu z pohledu EU

Zář 12, 2023 | O VDT

V nejnovějším vydání časopisu „Bezpečnost s profesionály“, který vydává Komora podniků komerční bezpečnost ČR, vyšel zajímavý článek od doc. Krulíka z Mezinárodního bezpečnostního institutu, který volně navazuje a doplňuje vystoupení na konference „Ochrana měkkých cílů“ z června tohoto roku a zevrubně se zabývá managementem míst s velkou koncentrací osob z pohledu Evropské unie.V svém příspěvku doc. Krulík mapuje klíčová bezpečnostní témata, na něž by měly národní a nadnárodní orgány klást zvýšenou pozornost. Autor klade důraz na důležitost spolupráce s Evropskou unií a studium jejích konceptů, které mohou pomoci posílit bezpečnostní opatření a zlepšit ochranu občanů v místech s vysokou koncentrací osob. Zmiňuje možnost přejmout osvědčené postupy a inovace z jiných zemí a aktivně se zapojovat do vývoje evropských standardů v této oblasti.Mezi důležitá témata patří například „ochrana měkkých cílů“, která vychází z nutnosti zajistit ochranu vůči novým a náročným hrozbám, se kterými se dnešní společnost potýká.Dalším důležitým aspektem, který souvisí s proti-teroristickým úsilím, je také „ochrana kritické infrastruktury“, neboť moderní technologie a komunikace staví naše společnosti do zranitelnější pozice. Tato ochrana je klíčová nejen na národní úrovni, ale také při spolupráci mezi členskými státy EU.V článku je zvláštní pozornost věnována i „bezpečnosti sportovních událostí“, zejména fotbalových utkání, která přitahují velké množství diváků a mohou se stát terčem teroristických útoků. Prevence a plánování jsou v této oblasti zásadní pro zachování bezpečnosti a ochrany fanoušků.Kromě toho je nutné čelit moderním výzvám spojeným s „prevencí organizovaného zločinu“, který operuje bez ohledu na hranice a vytváří komplexní bezpečnostní problémy na celém kontinentu.

Odkaz na článek:
https://www.kpkbcr.cz/wp-content/uploads/2023/07/kpkb_cervenec_2023_final.pdf

#OchranaMekkychCilů #DigitalModelling  #AI #PrevenceKriminality #BriefCam #CertiCon #CertiConVis #Pathfinder @VUTvBrne #VDTTechnology