Krůček k autonomní mobilitě v ČR

Zář 5, 2023 | O VDT

Na portálu Autoweek.cz vyšel inspirativní článek s názvem „Krůček k autonomní mobilitě v ČR“, který se hlouběji zabývá tématem autonomní mobility v České republice. Článek popisuje vznik nové asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu v ČR, jehož jsme zakládajícím členem. Společně se společnostmi Yunex, TÜV SÜD, Smart Plan, Prague Advanced Technology and Research Innovation Center (PATRIC), IDIADA a Fakultou dopravní ČVUT jsme se rozhodli iniciovat toto sdružení s názvem CzeCCAM (Asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu v ČR) a podporovat a rozvíjet technologie autonomní mobility v České republice.

Krůček k autonomní mobilitě v ČR | autoweek.cz

Cílem CzeCCAM je umožnit efektivní implementaci nových inovací v této oblasti. Věříme, že propojená, kooperativní a autonomní mobilita jsou klíčovými prvky pro budoucnost dopravy. Naším záměrem je aktivně se zapojit do průkopnických projektů a poskytnout podporu výzkumu a vývoji v této dynamické oblasti.

CzeCCAM již má etablovanou spolupráci i na evropské úrovni, jelikož se stala členem evropské asociace CCAM, sdružující více než 214 subjektů specializujících se na propojenou, kooperativní a automatizovanou mobilitu. Tato vzájemná spolupráce nám umožňuje sdílet naše zkušenosti a znalosti s dalšími předními aktéry v této oblasti, což nám umožňuje přinášet inovativní a udržitelné řešení do dopravního sektoru.

#VDTTechnology #FakultadopravniČVUT #telematic #CCAM #connectedmobility