Naše aplikace WST na Siemens Digital Exchange

Zář 12, 2023 | O VDT

Velmi nás těší, že naši aplikaci WaterScan Toolbox je nyní k dispozici na tržišti Siemens Digital Exchange (DEX) našeho partnera Siemens.

Water Scan Toolbox (siemens.com)

Siemens Digital Exchange (DEX) je online platforma pro nákup digitálních produktů a služeb, která propojuje zákazníky se softwarovými produkty a službami Siemens a třetích stran. Na ní si můžete naši aplikaci WaterScan Toolbox vyzkoušet a zakoupit.

WaterScan Toolbox je inteligentní revoluční nástroj, který přináší inovativní přístup k čistírnám odpadních vod.  Využívá prediktivní algoritmus založený na neuronové síti k optimalizaci provozních úkolů a poskytuje nový pohled na řízení vodáren. Tento algoritmus umí v reálném čase vyhodnotit stav infrastruktury a generovat pokyny pro obsluhu. Také umí předvídat množství a kvalitu přitékající vody, a to až několik hodin předem.

Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

Prediktivní algoritmus: Naše aplikace využívá vestavěný prediktivní algoritmus, který dokáže předvídat potenciální problémy až 4 hodiny předem. Tímto způsobem lze identifikovat potenciální problémy dříve, než nastanou, a přijmout preventivní opatření.

Monitorování v reálném čase: Díky sofistikovaným senzorům může aplikace sledovat průtoky, chemickou spotřebu kyslíku a hmotnostní toky. Generuje výstrahy, které pomohou zabránit překročení limitů a předvídat budoucí vývoj.

Intuitivní a přehledné grafy: Všechna data jsou prezentována v jednoduchých, ale podrobných grafech, které umožní rychle pochopit průběh událostí a identifikovat problémy.

Rychlá reakce na hrozby: Aplikace automaticky generuje výstrahy, což dovolí okamžitě reagovat na překročení limitů.

Bezpečnost a plánování: Aplikace poskytuje pokyny k provedení pro nezbytné kontroly a kroky v provozu.

Nerutinní plánování: Efektivně informuje obsluhu zařízení o plánované údržbě a dalších důležitých událostech.

#Siemens #Siemenspartner #WST #Mindsphere #COMOS #COMOSIntegration #aplikaceSiemens #DEX #inovace