Omezení chemického znečištění ve vodách EU

Zář 12, 2023 | O VDT

Čistá voda představuje základní pilíř zdravých ekosystémů a má klíčový význam pro mnohé aspekty lidského života, včetně pitné vody, koupání a zemědělství; její ochrana je proto prioritou i v rámci Evropské unie. Z tohoto důvodu jsou stanoveny přísné kvalitativní normy, které určují kvalitu sladkovodních zdrojů.  

Evropský parlament v současné době zvažuje svůj postoj k návrhu Evropské komise na revizi seznamů chemických látek, které znečišťují sladkovodní zdroje v celé EU. Je nezbytné pravidelně aktualizovat seznamy znečišťujících látek a normy kvality vody, aby byl zajištěn udržitelný a zdravý stav našich vodních zdrojů. Právě proto byl zaveden mechanismus „seznamu sledovaných látek,“ který pomáhá získat lepší informace o látkách, jež mají největší negativní dopad na kvalitu vod a vyžadují přísnější regulaci.

V roce 2022 přišla Evropská komise s návrhem na aktualizaci těchto seznamů v rámci svého akčního plánu pro dosažení nulového znečištění ovzduší, vody a půdy. Tento krok směřuje k napravení nedostatků, které byly identifikovány v rámci problematiky chemického znečištění vod. Cílem této revize je rychlejší a pružnější reakce na nejnovější vědecké poznatky a zlepšení ochrany našich vodních zdrojů.

Očekává se, že během svého zářijového plenárního zasedání Evropský parlament přijme stanovisko k tomuto návrhu, což představuje pozitivní krok směrem k posílení ochrany vodních zdrojů. Tato revize zároveň ovlivní související normy kvality životního prostředí a k dispozici tak budou modernější a efektivnější nástroje k ochraně vody.

Výzkumná služba Evropského parlamentu zpracovala informační materiál, který poskytuje přehled o tom, jak se budoucí změny týkající se čistoty vod promítnou do legislativy a jak budou zvýšeny požadavky na výrobce produktů obsahujících tyto monitorované látky. Podrobnosti naleznete zde:

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2023)751444

Dohromady směřujeme k udržitelnější a zdravější budoucnosti pro naše vody.

#OchranaVodníchZdrojů #Udržitelnost