Revize pravidel EU pro implementaci inteligentních dopravních systémů

Zář 27, 2023 | O VDT

Evropská komise zahájila revizi pravidel EU pro implementaci inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční dopravě. Hlavním cílem je rozšířit tato pravidla, aby pokryla nové výzvy a zavedla povinné základní ITS služby v celé EU. Tento návrh řeší problémy spojené s interoperabilitou, kontinuitou a nízkou dostupností dat, která podporují ITS služby. Zároveň usiluje o efektivní spolupráci mezi zainteresovanými stranami.

Komise návrh přijala 14. prosince 2021. Rada přijala obecný přístup 2. června 2022. V Evropském parlamentu se výbor TRAN ujal vedení tohoto spisu. Na plenárním zasedání bylo rozhodnuto zahájit interinstitucionální jednání 21. listopadu 2022. Předběžná dohoda byla dosažena 8. června 2023 a schválena výborem TRAN 26. června 2023.

 Tato revize by měla přinést harmonizované tržní normy a snížit překážky pro nové účastníky na trhu, podporovat inovace a zlepšit dostupnost dat v celé EU. Pro poskytovatele digitálních služeb to znamená přesnější údaje a nižší náklady při integraci dat.

Více informací zde:  https://lnkd.in/eK2t3dHn

#VDTTechnology #IntelligentTransportSystems #TRAN #transport.ec.eu #europarl.europa.eu.news