Rozhovor Erika Feldmana pro Data Security Management

Kvě 9, 2024 | O VDT

V posledním vydání odborného časopisu Data Security Management vyšel rozhovor s naším kolegou Erikem Feldmanem. Jeho hlavním tématem byly inovativní videoanalytické nadstavby #BriefCam, a #Scylla pro kamerové systémy, a to s důrazem na jejich implementaci ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Erik Feldman přiblížil praktické využití těchto technologií v nemocničním prostředí, včetně fungování nadstavby v rámci existujícího kamerového systému, procesů nastavení přizpůsobených specifickým potřebám nemocnice, strategií pro eliminaci falešných poplachů a dalších užitečných tipů pro efektivní využití.

Nejenže popsal funkčnost a výhody nového systému, ale také zdůraznil jeho revoluční charakter v oblasti bezpečnosti zdravotnických zařízení. Integrace videoanalytického softwaru od společnosti VDT Technology a jejích partnerů #BriefCam, #CertiCon a #Scylla do bezpečnostního dispečinku umožnila Fakultní nemocnici Ostrava vybudovat moderní zabezpečení, které se stalo příkladem v oboru.

Tento kamerový systém není pouze pasivním pozorovatelem, ale aktivním nástrojem pro identifikaci a eliminaci potenciálních hrozeb, jako jsou požáry, vandalismus, havárie nebo útoky. Jeho schopnost okamžitého rozpoznání rizik a rychlá reakce výrazně snižují riziko pro pacienty, návštěvníky i zaměstnance, což má klíčový význam zejména v kritických situacích.

Více naleznete zde

#VDTTechnology #FNO #videoanalytickánadstavba #kamerovýsystém #bezpečnostzdravotnickýchzařízení #Inovacevezdravotnictví