Stali jsme se partnerem nadcházejícího 23. ročníku mezinárodní konference Městské vody 2023!

Čvc 14, 2023 | O VDT

Konference se uskuteční ve Velkých Bílovicích 5.-6. října pod záštitou centra AdMaS, které je součástí Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology. Těšíme se na tuto prestižní událost, která poskytne reprezentativní fórum pro prezentaci nejnovějších poznatků v oblasti vodního hospodářství z České republiky, Slovenska a ze zahraničí.
 
Více informací: https://lnkd.in/edhHj-iE
 
Programový výbor, za kterým stojí Petr Hlavinek a Zdenek Dufek, sestavil fascinující a obsáhlý program, který reflektuje aktuální problémy týkající se vodního hospodářství měst a obcí. Dvoudenní konference je rozdělena do pěti tematických bloků, které zahrnují kanalizace a čistírny odpadních vod, úpravu vody, stokové sítě, objekty a materiály, čištění odpadních vod včetně nakládání s kaly a oběhové hospodářství s odpadními vodami v kontextu čtyř zemí. Během konference představí odborníci z celého vodohospodářského spektra z České republiky i ze zahraničí celkem 40 příspěvků. Témata zahrnují například současné dotační možnosti Státní fond životního prostředí ČR, zkušenosti se zaváděním BIM ve vodohospodářských společnostech PVS a.s. a PVK, a.s. taky příspěvek našeho kolegy Lukáše Chalupy o aplikaci Energy Manageru ve vodohospodářství. Konference rovněž nabízí prostor pro vzájemnou výměnu názorů mezi účastníky. V jejím rámci budou také prezentovány výzkumné aktivity výzkumného centra AdMaS Advanced Materials and Structures. Toto moderní centrum vědy je komplexní výzkumnou institucí v oblasti stavebnictví a je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.
 
Těšíme se na setkání s odborníky, výměnu nápadů a nových poznatků na konferenci Městské vody 2023! Společně přispějeme k rozvoji vodního hospodářství a udržitelné budoucnosti.