Umělá inteligence v čistírně odpadních vod

Zář 7, 2023 | O VDT

Třípól, e-zin pro popularizaci vědy a techniky, zveřejnil článek o využití umělé inteligence pro čistírny odpadních vod a naší nové cloudové aplikaci pro digitalizaci vodního hospodářství, která byla vyvinuta s cílem pomoci chránit vodní toky před znečištěním.

Ve spolupráci s partnery z ČVUT, VŠCHT, TA ČR a PVK a.s. se podílíme na vývoji revolučního digitálního nástroje s názvem Water Scan Toolbox pro automatizaci provozních a technologických opatření na čistírnách odpadních vod. Jedná se o inovativní cloudovou aplikaci, která využívá prediktivní znalosti o množství a kvalitě přitékajících odpadních vod k vyhodnocení zatížení čistíren odpadních vod.

Water Scan Toolbox se opírá o tři hlavní pilíře: prediktivní model množství a kvality odpadních vod, databázi scénářů událostí pro různé provozní stavy s předvídatelným zatížením ČOV a rozhodovací matici pro výběr provozních a technologických opatření pro různé události.

Hlavním cílem Water Scan Toolboxu je snížit provozní rizika, zejména v období silných dešťů, a zvýšit účinnost čištění vody tím, že umožní ČOV včas se připravit a adekvátně reagovat na změny. Jedná se o nástroj, který představuje významný průlom v oblasti vodního hospodářství, a pomůže chránit naše vodní zdroje.

Umělá inteligence v čistírně odpadních vod | 3 pól – Magazín plný pozitivní energie (3pol.cz)

#VDTTechnology #Siemens #InsightsHub #MindSphere #partnerSiemens  #WaterScanToolBox #TACR_cz