Ústí nad Labem posiluje bezpečnost a efektivitu svého městského kamerového systému

Říj 10, 2023 | O VDT

Společně s našimi partnery M2C a TELMO a.s. jsme dokončili implementaci pokročilého kamerového systému, který přináší mnoho výhod.

Analytická nadstavba pro kamerové systémy umožňuje detekci a vyhodnocování událostí zaznamenaných kamerovými systémy. Využívá videoanalytický software, který identifikuje pohyb osob, vozidel a potenciálně nebezpečných situací. Tento software rozšiřuje funkčnost stávajícího kamerového systému a využívá specializovanou technologii pro detekci a rozpoznávání objektů a událostí na základě videonahrávek. Díky algoritmům a umělé inteligenci poskytuje užitečné informace a vydává upozornění.

Tato technologie má značný potenciál pro zvýšení bezpečnosti ve veřejných prostranstvích, optimalizaci dopravní infrastruktury a prevenci kriminality. Dokáže detekovat podezřelé aktivity, identifikovat nebezpečné situace a zlepšit řízení dopravy v městech. Výsledkem je rychlejší reakce na události, zvýšený pocit bezpečí obyvatel a návštěvníků a minimalizace rizika dopravních nehod.

Tento projekt je významným krokem směrem k chytřejší a bezpečnější městské infrastruktuře. Jsme hrdi na spolupráci s městem Ústí nad Labem a věříme, že tato technologie přinese významný prospěch občanům a návštěvníkům města.

#SmartCities #VDTTechnology #videoanalytika #BriefCam #CertiCon #CertiConVis #AI #BezpečnostMěsta #Inovace #TELMO #Mark2Corporation #Metropolnet #5Gsítě