VDT Technology na konferenci Vodovody a kanalizace v Letňanech

Kvě 30, 2023 | O VDT

Minulý týden se na výstavišti v pražských Letňanech konala výstava VOD-KA, kterou organizovalo zájmové sdružení SOVAK ČR. Tato výstava zaznamenala neobyčejný zájem – během prvního dne ji navštívilo přes 4000 návštěvníků. Celkově se na ní představilo více než 300 vystavovatelů ze sedmi zemí. Z těchto vystavovatelů bylo 37 účastníků, kteří se letošního ročníku výstavy VOD-KA zúčastnili poprvé, což svědčí o rostoucím zájmu o tuto akci i samotný obor. Prostor pro prezentaci zde mělo i šest vysokých škol a jedna vyšší odborná škola, které návštěvníkům představily nejen své studijní obory, ale také výsledky svých výzkumných prací. Výstavní plochy vně hal letos zabraly dvojnásobnou plochu oproti předchozímu ročníku. Poslední výstava se konala před čtyřmi lety kvůli pandemii Covid-19, čímž byla porušena dvouletá perioda mezi jednotlivými ročníky. I to přispělo k nebývalému zájmu o letošní akci.

Společnost VDT Technology jako partner Siemens ve společné expozici představila komplexní portfolio řešení pro vodohospodářský průmysl. Na stánku Siemens jsme prezentovali ukázky řešení pro vodárenství integrujících procesní instrumentaci, průmyslovou komunikaci, automatizaci, digitalizaci a řízení procesů. Mezi ně patřily aplikace pro monitoring a prediktivní údržbu WIM, optimalizaci čistíren odpadních vod WST, komplexní nástroj Digitální dvojče včetně Simatic Energy Managera, rozhraní pro sdílení dat s prostředím IoT Cosmosintegration a další. Tato řešení, která pracují na Siemens platformě MindSphere – InsightsHub, jsou navržena tak, aby minimalizovala spotřebu energie a ztráty vody a snížila náklady na životní cyklus. Jedno z hlavních témat, kterými se výstava zabývala a která se týkají všech, jsou úniky vody. Během cesty od zdroje přes úpravnu až k spotřebiteli dochází vždy ke ztrátám vody, v České republice se průměrně uvádí ztráty pitné vody ve vodohospodářské infrastruktuře kolem 15 procent. Na výstavě VOD-KA jsme v této oblasti informovali o službě pro lokalizaci úniků vody v distribučních sítích pomocí satelitního vyhledávání.

Dalším důležitým tématem na výstavě VOD-KA byla digitalizace ve vodohospodářství. Společnost VDT Technology prezentovala systémy, které zajišťují konzistentní správu dat během celého životního cyklu pomocí rozhraní COMOS. Projektování, realizaci a optimalizaci informačních a provozních technologií lze provést s využitím platformy MindSphere – InsightsHub. Velké množství dat, které se v oblasti vodárenství sbírá, lze ukládat do cloudového úložiště a zpracovávat pomocí aplikací vyvinutých pro specifické potřeby vodohospodářství. Platformy pro simulace a virtuální provoz pomáhají zajistit efektivní a rychlé nasazení nových zařízení.

Výstava poskytla fantastickou příležitost setkat se s kolegy – odborníky z nejrůznějších segmentů vodohospodářství a diskutovat o nejnovějších trendech a výzvách v této oblasti. Ve společnosti VDT Technology věříme, že naše zkušenosti a know-how mohou být prospěšné a naše řešení pro aktuální výzvy v oblasti vodohospodářství pomáhají k udržitelnému rozvoji domácího vodohospodářství.