VDT Technology se chystá na bezpečnostní konference v Ostravě

Říj 6, 2023 | O VDT

Chystáme se na prestižní konferenci „Národní dny prevence 2023,“ která se koná 10. a 11. října v Ostravě. Tato událost nám poskytne jedinečnou příležitost ponořit se hlouběji do aktuálních témat v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, která se v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 stávají stále důležitějšími. 

Odborné setkání bude směřovat k posílení přístupu prevence kriminality na základě důkazů a analýzy, a současně se zaměří na nové hrozby a aktuální výzvy v oblasti kriminality. Diskutovat budeme o klíčových tématech, jako je podpora a rozvoj systému prevence kriminality, komplexní přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, situační prevence kriminality, nové přístupy a prevence kybernetické kriminality.

Během této události vystoupí náš kolega Erik Feldman a představí využití videoanalytických softwarů v městských kamerových systémech pro prevenci kriminality. Řešení, která nabízíme ve spolupráci s našimi partnery, je specializovaný software pro analýzu a zpracování videonahrávek. Tento nástroj rozšiřuje funkčnost stávajících kamerových systémů a využívá specializovanou technologii pro detekci a rozpoznávání objektů a událostí na základě videonahrávek. Dokáže identifikovat pohyb osob, vozidel a potenciálně nebezpečných situací. Analytická nadstavba využívá algoritmy a umělou inteligenci k analýze obrazových dat, poskytování užitečných informací a vydávání upozornění.

Toto řešení nabízí velký potenciál pro zvýšení bezpečnosti ve veřejných prostranství, optimalizaci dopravní infrastruktury a prevenci kriminality. Umožňuje provádět online i offline analýzu záznamů z městského kamerového systému a rozšířit možnosti dispečerského systému o vyhlašování poplachů z vybraných kamer. Automatizace systému umožňuje rychlejší reakci policie a minimalizuje možnost lidských chyb. Výsledné řešení umožňuje vytvářet informační panely nad videozáznamy, které jsou propojeny s informačními systémy třetích stran. Navíc systém umí seskupovat a vyhodnocovat záběry z více kamer současně a aplikovat různé filtry pro klasifikaci objektů podle typu.

Tento software také automaticky upozorňuje operátory na nestandardní situace, na něž může operátor rychle reagovat. Příklady zahrnují detekci porušení dopravních předpisů, monitorování nezvyklého chování nebo identifikaci dopravních nehod. Samozřejmě jsme dbali na zajištění ochrany osobních údajů v souladu s předpisy České republiky a Evropské unie.

#VDTTechnology #videoanalytika #BriefCam #CertiCon #CertiConVis #AI #Národnídnyprevence2023