Zúčastnili jsme se konference „Autonomní údržba a diagnostika zařízení“

Zář 26, 2023 | O VDT

Česká společnost pro údržbu v rámci své podzimní tradice uspořádala ve dnech 20.-21. září 19. ročník mezinárodní odborné konference „Autonomní údržba a diagnostika zařízení“. Konferenci, která se zaměřila mimo jiné na problematiku autonomní údržby a využití technické diagnostiky v oblasti údržby strojů a zařízení, doprovázel bohatý program s přednáškami nejen z oblasti diagnostiky, ale také z dalších oblastí souvisejících s údržbou jako je robotika, digitalizace údržby, tribotechnika, energetika, aditivní výroba a další zajímavá témata.

Potěšily nás přednášky, se kterými zde účastníci vystoupili. Mezi přednášejícími se objevil Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, který vystoupil s příspěvkem o úloze sítí 5G při diagnostice a monitoringu strojů, nebo Michal Herštus z POINT.X s přednáškou o automatické identifikaci, mobilitě a digitalizace procesů.

Společnost VDT Technology nabízí řešení pro monitoring, správu a údržbu komplexních celků na bázi platforem COMOS a MindSphere – Insights Hub s využitím pokročilých technologií a expertních funkcí.

Tato událost byla jedinečnou platformou pro všechny zúčastněné, kteří se zajímají o údržbu a výrobu, a my měli příležitost sdílet zkušenosti, navázat nové kontakty a získat další cenné poznatky.

#VDTTechnology #CSPU #digitálnítransformace #comos #mindsphere #Siemens #SiemensPartner