Kolega Jirkovský obdržel stříbrnou Merkurovu medaili od HK ČR

Čvn 6, 2023 | O VDT

Tento týden jsme měli skvělou příležitost oslavit úspěch našeho kolegy Jiřího Jirkovského! Hospodářská komora ČR mu za jeho dlouholetý přínos, podporu podnikání a rozvoj oboru udělila stříbrnou Merkurovu medaili, a to na základě nominace od Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.  Slavnostní předání proběhlo v předvečer 35. sněmu HK ČR dne 30. května 2023 v Stages Hotelu Prague.

Medaili mu osobně předal viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza za účasti prezidenta komory Vladimíra Dlouhého a ostatních představitelů HK ČR.

Merkurova medaile, čestné ocenění pojmenované po římském bohu obchodu Merkurovi, který se stal symbolem komorového hnutí, byla zavedena v roce 2013 při příležitosti 20. výročí založení Hospodářské komory České republiky. Toto ocenění se stalo nástrojem pro uznání osobností, podnikatelů, institucí, organizací, a dokonce i měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR. Řada z oceněných osobností se navíc vedle svého podnikání věnuje i dalším prospěšným společenským oblastem, jakými jsou podpora vzdělávání, humanitární pomoc nebo další projekty.

Rádi blahopřejeme Jiřímu Jirkovskému k jeho zaslouženému ocenění a děkujeme mu za jeho přínos a rozvoj v naší firmě!

https://gremiumalarm.cz/merkurova-medaile/