Konference (nejenom) o severočeském vodárenství

Zář 21, 2023 | O VDT

14. září se náš kolega Jiří Jirkovský zúčastnil vodohospodářské konference, která se konala v Ústí nad Labem pod záštitou SOVAK ČR a Severočeské vodárenské společnosti. Hlavním tématem této události bylo (nejen) severočeské vodárenství.

Konference přilákala více než 200 starostů a odborných pracovníků městských a obecních úřadů, kteří zde měli jedinečnou příležitost nejen naslouchat odborným přednáškám, ale také osobně setkat se s těmi, kteří hrají klíčovou roli při plánování a realizaci investic do vodohospodářské infrastruktury

Během konference zazněly podnětné přednášky zaměřené na úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a implementaci moderních technologií v tomto oboru. Přednášejícími byli manažeři a specialisté ze skupiny Severočeská voda. Konference rovněž hostila inspirativní příspěvky týkající se klíčových otázek vodních zdrojů, vodárenské legislativy a dalších aktuálních témat, a to díky účasti významných zástupců institucí, které se vodárenstvím zabývají. Mezi hosty nechyběli například Radek Hospodka, ředitel odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru vodovodů a kanalizací na ministerstvu zemědělství, Petr Kubala, předseda Svazu vodního hospodářství ČR, Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, a Jiří Paul, místopředseda výboru Asociace pro vodu ČR. 

Jak závěrem zdůraznil Tomáš Indra, předseda představenstev obou společností Severočeské vodárenské společnosti a Severočeských vodovodů a kanalizací, tato konference nebyla pouze oslavou třicátého výročí těchto v společností; především se jednalo o příležitost k navázání úzkých kontaktů mezi zástupci obcí, aby se mohli osobně poznat a efektivně spolupracovat v budoucnosti.

V Ústí se diskutovalo o (nejen) severočeském vodárenství | SOVAK ČR

#VDTTechnology #SkupinaSeveročeskáoda #SOVAKČR #Vodárenství #Inovace #Vodohospodářství #SeveročeskáVodarenskáSpolečnost