Na 23. ročníku mezinárodní konference Městské vody 2023 blíže představíme využití aplikaci En-Key Energy Manager ve vodárenské praxi

Říj 10, 2023 | O VDT

Jsme partnerem 23. ročníku mezinárodní výstavy a konference Městské vody, která se uskuteční 5. a 6. října ve Velkých Bílovicích. Na této akci náš kolega Lukáš Chalupa ve čtvrtek 5.10 v 15 hodin v sekci Kanalizace a čistírny odpadních vod vystoupí s příspěvkem na téma „Aplikace En-Key Energy Manager ve vodárenské praxi“.

Naši odborníci aktivně pracují na vývoji řešení v oblasti monitorování a pokročilé analýzy dat z různých senzorů, průtokoměrů, pohonů a měřidel různých výrobců na platformě Insights Hub – MindSphere od společnosti Siemens. Tato řešení umožňují efektivně vyhodnocovat provoz, optimalizovat výkon, a dokonce předvídat potenciální události, jako jsou úniky vody nebo havárie. Díky centralizovanému zpracování dat v cloudové architektuře jsme schopni sledovat dlouhodobé trendy a analyzovat KPI (Key Performance Indicators), což poskytuje důležité informace pro budoucí rozhodování v oblasti vodohospodářství.

Jedním z našich inovativních řešení je vodohospodářská aplikace En-Key Energy Manager, který umožňuje sledovat energetický management provozních souborů a infrastruktury. Aplikace poskytuje online informace o spotřebě energie a umožňuje porovnávat parametry jednotlivých zařízení a provozů. Pomáhá transparentně spravovat energetické hospodářství a hledat způsoby efektivnějšího využití energie. Jejími jedinečnými vlastnostmi jsou klíčové ukazatele výkonu (KPI), které pomáhají hodnotit zařízení a nastavit upozornění na případné problémy. En-Key Energy Manager je speciálně upravený pro vodárenský sektor a nabízí ukazatele spojené s množstvím vody a počtem obyvatel. 

Tato aplikace poskytuje komplexní kontrolu nad energetickými daty, umožňuje sběr, zpracování a vizualizaci reálných energetických údajů na všech úrovních spotřeby a výroby. Je ideální pro sledování a optimalizaci energetické náročnosti zařízení a strojů v průmyslovém prostředí. Získaná data jsou využívána pro digitální modelování provozních stavů a monitorování spotřeby energie. S mnoha funkcemi, včetně nástěnek, reportů, notifikací a nastavení rolí a práv uživatelů, mohou uživatelé efektivně spravovat své procesy a zlepšovat výkonnost své infrastruktury. Aplikace sleduje spotřebu a ceny energie prostřednictvím různých nástrojů, včetně reálného času a historických dat, která jsou přehledně zobrazena v grafech a widgetech. Uživatelé mají také možnost přizpůsobit zobrazení informací dle svých potřeb.

Více se o aplikaci dozvíte zde: https://lnkd.in/eCWhtAnT

#VDTTechnology #vodárenství #MindSphere #COMOS #Siemens #SiemensPartners #EnKeyEnergyManager #Městskévody2023