Naše aplikace WST pro digitalizaci vodního hospodářství v magazínu Universitas

Čvn 7, 2023 | O VDT

V magazínu vysokých škol Universitas právě vyšel článek o naší nové cloudové aplikaci pro digitalizaci vodního hospodářství, která pomáhá ochraňovat vodní toky před znečištěním.

Ve spolupráci s našimi partnery z ČVUT, VŠCHT, TA ČR a PVK a.s. se podílíme na vývoji revolučního digitálního nástroje pro automatizovaná provozní a technologická opatření pro čistírny odpadních vod –  Water Scan Toolbox. Jedná se o inovativní cloudovou aplikaci, která využívá prediktivní znalosti o množství a kvalitě přicházejících odpadních vod k posouzení zátěže čistíren odpadních vod.

Tato aplikace se opírá o tři hlavní pilíře: prediktivní model množství a kvality odpadních vod, databázi scénářů událostí pro různé provozní stavy s předpokládanou zátěží ČOV a rozhodovací matici pro volbu provozních a technologických opatření při různých událostech.

Hlavním cílem Water Scan Toolboxu je snížit operační rizika, zejména během období přívalových dešťů, a zvýšit efektivitu čištění vod tím, že ČOV umožní připravit se včas a adekvátně reagovat na změny. Tento nástroj představuje skutečný pokrok ve vodním hospodářství a pomáhá nám chránit naše vodní zdroje.

Nová aplikace z VŠCHT ochrání vodní toky před znečištěním (universitas.cz)