Pilotní projekt – TWIN SKIN – Digitální dvojče úpravny vody je ve finále

Dub 29, 2024 | O VDT

Výzkumný projekt v programu SECTECH, TWIN SKIN – Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury v Železné Rudě, do kterého jsme se skoro před dvěma lety zapojili, byl úspěšně dokončen. Jeho cílem bylo vytvořit virtuální repliku, tzv. digitální dvojče, úpravny vody a ověřit její praktickou využitelnost. Jako vývojáři digitálních aplikací pro vodárenský průmysl jsme spojili síly s Vysokou školou chemicko-technologickou, Ústavem pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, a konzultanty z oblasti kybernetické bezpečnosti z Mezinárodního bezpečnostního institutu. Společně jsme oslovili město Železná Ruda, zda by se na projektu rádi podíleli jako testovací autorita.  Role města spočívala v poskytnutí přístupu k vodárenské infrastruktuře, sdílení provozních dat s výzkumníky a aktivní účasti v diskuzích během vývoje.

Jednoduše řečeno, digitální dvojče úpravny vody na platformě Insights hub společnosti Siemens, je digitální model, který replikuje úpravnu vody. Umí provádět simulace a simulovat chování úpravny v různých provozních stavech. Díky prediktivnímu algoritmu může digitální dvojče předpovídat až 8 hodin dopředu délku filtračního cyklu a navrhovat potřebné změny v nastavení úpravny vody, což výrazně snižuje riziko nedostatku pitné vody pro obyvatelstvo. Aplikace zahrnuje i zjednodušený 3D model úpravny vody (filtrů, potrubí, čerpadel a nádrží).

Po dvou letech vývoje je úpravna vody v Železné Rudě vůbec první úpravnou v celé republice, která má vlastní digitální dvojče. Tento pilotní projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026, zaměřeného na vývoj, testování a evaluaci nových bezpečnostních technologií (SECTECH).

Videa k aplikaci naleznete zde:

#VDTTechnology #VŠCHT #MBI #ÚstavproHydrodynamiku, #ŽeleznáRuda #DigiTwin #SiemensPartners #digitálnídvojče #MindSphere #InsightsHub #Siemens