Pozvánka na konferenci „5G a neveřejné sítě“

Říj 27, 2023 | O VDT

2. listopadu vás zveme na konferenci „5G a neveřejné sítě“ s podtitulem „Příležitost pro technologický rozvoj“, kterou v Inovačním centru Ústeckého kraje pořádá Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Metropolnet, a.s. Tato konference se zaměřuje na praktické využití technologie 5G ve státní správě a místní samosprávě, s důrazem na technologický rozvoj měst a zvýšení bezpečnosti občanů.

Konference je určena pro odborníky, pracovníky obcí a měst a také pro členy obecních samospráv, kteří projevují zájem o budoucnost městských ICT sítí a využití technologií 5G. Během konference se společně zaměříme na přednášky, které umožní lepší vnímání inovací a příležitostí, jež nám tyto nové technologie přinášejí. Tím se otevírá cesta k budování inteligentnější a propojenější budoucnosti pro naše města a jejich občany.

V rámci konference proběhne diskuze, jak města mohou využívat 5G technologie k posílení infrastruktury, dopravy a vzájemné komunikace technologií. Na konkrétních příkladech se představí úspěšná implementace 5G ve státní správě, místní samosprávě a dalších organizacích, s cílem inspirovat účastníky k novým projektům a přiblížit jim praktické využití 5G.

Nadto bude součástí programu debata o příležitostech pro rozvoj smartcities, kde se budou zkoumat možnosti, které 5G nabízí pro vytváření chytrých měst propojených do celků a jejich přizpůsobení potřebám občanů. Dalším bodem bude hloubková analýza dopadů na bezpečnost občanů souvisejících s nasazením 5G, včetně způsobů, jak města mohou chránit své občany před bezpečnostními výzvami, a pohled do budoucnosti vývoje 5G a jeho potenciálu pro sběr a analýzu dat, které mohou podpořit lepší rozhodování ve městech.

Na závěr se zaměříme na podporu projektů rozvoje městských sítí a 5G konektivity, včetně možnosti financování, a spolupráce pro projekty související s rozvojem městské infrastruktury a konektivity prostřednictvím 5G technologií.

V odpoledním bloku na téma Příklady užití a dobrá praxe vystoupí ve 14 hodin náš kolega Erik Feldman s příspěvkem o Využití videoanalytických software na 5G sítích v městských kamerových systémech. Jeho prezentace bude zaměřená na zpracování obrazových dat s pomocí ML / AI, a to i včetně praktické ukázky možných analytických a statistických funkcí. Nový chytrý kamerový systém využívá CertiConVis, sofistikovaný software pro analýzu kamerových záznamů v reálném čase, a BriefCam pro extrakci a agregaci metadat a bezdrátové sítě 5, a umožňuje kvalitní analýzu v reálném čase pro účely bezpečnosti, mobility, monitorování dopravy a vzdělávání.
Rádi se podělíme o naše zkušenosti s implementací chytrého kamerového systému!

Podrobnosti k programu naleznete zde: https://lnkd.in/dH4fETZ6

#SmartCities #VDTTechnology #videoanalytika #BriefCam #CertiCon #CertiConVis #AI #TELMO #Mark2Corporation #Metropolnet #5Gsítě #TrafficFlow #MindSpehre #InsightsHub