Přidružené členství ve Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK)

Říj 31, 2023 | O VDT

Velmi nás těší, že jsme se stali novým přidruženým členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK ČR, které spojuje odborníky, společnosti a instituce a jejichž hlavním cílem je dosáhnout efektivního a udržitelného rozvoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Zapojili jsme se, abychom do oblasti vodohospodářského průmyslu přispěli našimi odbornými zkušenostmi a znalostmi, jelikož věříme, že budoucnost vodohospodářství tkví v digitalizaci. Spolu s naším partnerem Siemens se zaměřujeme na vývoj nadstavbových systémů pro digitalizaci provozu vodárenské infrastruktury. Společně nabízíme pokročilá řešení energetického managementu, optimalizace provozu úpraven vod anebo satelitního monitorování úniku vody, řešení pro sběr a pokročilou analýzu dat ze senzorů, průtokoměrů, pohonů a měřidel různých výrobců. Tato řešení umožňují získávat důležité informace o stavu vodních zdrojů a identifikovat možná rizika a příležitosti pro zlepšení. Centrální zpracování dat v cloudové architektuře navíc umožňuje sledovat trendy a analyzovat KPI (Key Performance Indicators).

Naše chytré inovativní aplikace vytvořené na platformě Insights Hub-MindSphere – WIM, WST, En-Key Energy Manager, Comosintegration a další, které slouží jako digitální nástroje pro monitorování a efektivní řízení distribuční sítě pitné vody a čerpacích stanic odpadní vody. S pomocí softwaru COMOS pro projekci a správu technologických celků umíme efektivně spravovat životní cyklus všech objektů vodohospodářské infrastruktury, což nám umožňuje úsporu času a zdrojů během celého procesu, a zároveň umožní efektivněji řídit vodní hospodářství a chránit vodní zdroje před neudržitelným vyčerpáváním a znečištěním.

#SiemensXcelerator #MindSphere #InsightsHub #COMOS #SiemensPartners #DigitalTwin #Comosintergation #WIM #WaterScanToolbox #EnKey #VDTTechnology #SOVAK