Společnost VDT Technology v nejbližší době představí výsledky projektu „Analýza návrhu bezpečnostních opatření na základě softwarového modelování pohybu osob“.

Dub 22, 2024 | O VDT

Hlavním cílem projektu je ověření technologického a komerčního potenciálu navazujícího výzkumu a vývoje komplexní služby v oblasti bezpečnostních opatření na základě behaviorální simulace pohybu osob pro současné a budoucí objekty a prostory spadající do definic měkkých cílů, staveb kategorie III a prostor pro veřejné společenské události.

Těšit se můžete na studii proveditelnosti, která prokazuje  ekonomickou a technickou proveditelnost zkoumané služby. Ekonomická část studie se zaměřuje na zjištění komerčního potenciálu plánované služby, která cílí  zejména na projektové kanceláře, provozovatele/vlastníky, obce a veřejnou správu, pořadatele veřejných společenských událostí, investory nebo pojišťovny.

Technologicky projekt vychází ze softwarového modelování pohybu osob pomocí nástrojů Pathfinder a PyroSim. Pathfinder poskytuje simulaci na základě agentů prostřednictvím intuitivního rozhraní a detailních výsledků. PyroSim byl navržen jako doplněk k Fire Dynamics Simulator (FDS), vyvinutému NIST ve Spojených státech. Na vyhotovení studie jsme spolupracovali s našimi partnery – Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně a Mezinárodním bezpečnostním institutem.

#Bezpečnost #Inovace #SoftwarovéModelování #Pathfinder #PyroSim