Technologie 5G poslouží ke zvýšení bezpečnosti v ulicích Bíliny

Čvn 9, 2023 | Tiskové zprávy

Praha, 9. června 2023 – Čeští technologičtí specialisté vedou projekt využívající 5G připojení ke zlepšení bezpečnostních a sledovacích systémů v Bílině. Projekt s názvem „Rozvoj městského bezpečnostního a situačního managementu v Bílině s podporou technologie sítí 5G“ vzešel ze soutěže „5G pro 5 měst“, kde Bílina vyhrála společně s Jeseníkem, Karlovými Vary, Plzní a Ústím nad Labem. Vítězové soutěže získají přednostní testování nové technologie 5G a každému městu jsou poskytnuty služby v hodnotě více než 2 miliony korun, včetně metodické, personální a marketingové podpory.

Projekt Rozvoj městského bezpečnostního a situačního managementu, který realizuje tým českých výzkumníků včetně společností VDT Technology a.s., Certicon a Mark2 Corporation Czech a.s., bude prováděn prostřednictvím minimálně 15 bodů městského kamerového, bezpečnostního a dohledového systému nově připojených skrz 5G síť k dohledovému centru Městské policie Bílina. Kompletní řešení zahrnuje pořízení potřebné technologie, vytvoření provozního prostředí a propojení všech komponent do funkčního celku, který bude zvyšovat bezpečnost občanů města.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků Bíliny a bude zahrnovat online i offline analýzy pro situační prevenci kriminality a rovněž analýzu zvyšující bezpečnost silničního provozu.

Nová technologie bude využita pro online a offline analýzy, které napomáhají detekci kriminality a situační prevenci, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit směřujících ke zvýšení bezpečnosti občanů v Bílině na veřejných prostranstvích i uvnitř veřejných budov.

„Těší nás, že spolupracujeme s Mark2 Corporation a CertiConem na vysoce moderním bezpečnostním řešení. Obecně lze říct, že 5G konektivita nabízí mnoho příležitostí pro zlepšení přenosu dat, což vede k lepší bezpečnosti a ochraně,“ uvedl Ing. Erik Feldman ze společnosti VDT Technology a.s. a pokračoval: „Tento inovativní systém je navržen tak, aby významnou měrou přispěl k celkovému posílení bezpečnosti, neboť čím rychleji a přesněji budou dohledové systémy poskytovat informace Policii ČR a dalším orgánům, tím rychleji a účinněji budou moci tyto orgány jednat k odstranění rizik.“

„Certicon vyvíjí technologická řešení a prostřednictvím strategických řešení je uvádí na trh. Zaměřuje se na inovativní řešení s přidanou hodnotou pro koncové uživatele,“ uvedl Vladimír Mařík, ředitel divize Business Solution v Certicon.

Prvním krokem projektu je vypracování studie proveditelnosti, včetně návrhu koncepce analýzy dopravy s využitím kamerového systému jako zdroje dat. Pro využití nové technologie Městská policie Bílina identifikuje hot spoty s častým výskytem přestupků nebo rizikových zón. Ve druhé fázi projektu bude vyvinuta a implementována nová datová a komunikační infrastruktura.

Technologie 5G umožňuje sdílet větší množství dat s mnohem vyšší přenosovou rychlostí, než je tomu v současnosti u sítí 4G. Využití chytrých aplikací v dohledovém systému města Bílina umožní Městské policii Bílina rozpoznávat osoby, objekty a vozidla a mapovat jejich pohyb v reálném čase, a to prostřednictvím vysoce kvalitních snímků, a možnost přehrávání záznamů. Partnerem města Bílina a poskytovatelem sítě je společnost O2 Czech Republic a.s.

Město Bílina se zaměřuje na bezpečnost při využití grantu v rámci programu Národní plán obnovy, nicméně podobný software, který také využívá 5G sítě, by mohl rovněž poskytovat informace o obsazenosti parkovišť, plynulosti dopravy, návštěvnosti veřejných akcí a dalších oblastech.

5G je pátá generace bezdrátové telekomunikační sítě, která v mnoha oblastech překonává stávající standardy poskytované 4G připojením. 5G je výkonnější, rychlejší a nákladově efektivnější. Stávající sítě 4G se kvůli moderním technologiím ocitly na hranici své kapacity a nemají prostor pro další modernizaci.

„Projekt, spolufinancovaný z Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy, posouvá město Bílina na špičku technologického rozvoje českých měst,“ uvedla Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města Bílina a dodala: „Díky této perspektivní iniciativě lze vyvinout a zavést nová řešení, která přispějí k bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města. Jsme nadšeni, že můžeme ve spolupráci s partnery projektu přinést do města výhody plnohodnotných sítí 5G.“

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Erik Feldman, VDT Technology a.s.
erik.feldman@vdttechnology.com, tel.: +420 725 099 165

Kateřina Fričová, Best Communications
katerina.fricova@bestcg.com, tel.: +420 602 615 093

 

Představení partnerů projektu pro novináře:

VDT Technology a.s. jako systémový integrátor nabízí komplexní řešení pro inteligentní systémy monitoringu, řízení a správy dat. V prostředí IoT platforem připravuje pokročilé expertní funkcionality, jakými jsou simulace, predikce a digitální modelování. Více informací najdete na www.vdttechnology.com.

Mark2 Corporation Czech a.s. poskytujeme komplexní služby v rámci správy nemovitostí a zabezpečení objektů. Za 29 let svého působení se vypracovala na jednu z největších společností s mezinárodní působností, která poskytuje služby integrovaného facility managementu. Zaměstnáváme více než 8 500 lidí ve 12 zemích Evropy. 

Certicon – je tuzemská technologická společnost zabývající se inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví, telekomunikace či automobilového a leteckého průmyslu, která velmi úzce spolupracuje se špičkovými technickými univerzitami a výzkumnými laboratořemi v celé Evropské unii. Jsme česká technologická společnost zabývající se inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví, telekomunikace či automobilového a leteckého průmyslu. Velmi úzce spolupracujeme se špičkovými technickými univerzitami a výzkumnými laboratořemi v celé Evropské unii. Naše projekty realizujeme po celém světě. CertiCon zaměstnává více než 400 odborníků z nichž mnozí jsou držiteli oborových i jiných ocenění a certifikátů. Úzká spolupráce s renomovanými univerzitami a laboratořemi napříč mnoha obory umožňuje stálý rozvoj zaměstnanců na nejvyšší úrovni.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)