Účastníme se projektu 5G Corridor Munich-Prague

Čvc 20, 2023 | Tiskové zprávy

Společně s našimi akademickými partnery Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Technische Hochschule Ingolstadt jsme se zapojili do projektu „Traffic Talk“ – Aplikace 5G v senzorových sítích V2X v rámci iniciativy 5G Corridor Munich – Prague. Náš cíl je vyvíjet a testovat 5G technologie.

„Traffic Talk“ je výzkumný projekt přeshraniční spolupráce zaměřený na využití 5G v senzorových dopravních sítích pro komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou (V2X – Vehicle-to-Everything). Tento projekt získal finanční podporu v rámci 8. výzvy programu TREND Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Program TREND poskytl přibližně 555 000 € na podporu projektu, jehož celkový rozpočet činí přibližně 800 000 €.

Cílem projektu je realizace systému, který umožní komerční nasazení technologií pro kooperativní jízdu a autonomní provoz v dopravě. Projekt se zaměřuje na dosažení tohoto cíle dříve, než by bylo možné s využitím standardu ITS-G5, a to i v oblastech s omezeným zdrojem napájení. Systém využívá specifické vlastnosti sítí 5G, jako je spolehlivost, nízká spotřeba energie a schopnost vzájemné komunikace velkého počtu senzorů internetu věcí (IoT).

Systém „Traffic Talk“ se skládá ze senzorových bodů mimo síť, serverové infrastruktury pro zpracování dat s využitím algoritmů umělé inteligence a databáze mobilních aplikací, které zobrazují relevantní informace řidičům. Pro testování systému bude využito zkušební pole First Mile Ingolstadt pro automatizovaná vozidla poblíž Ingolstadtu v Německu/Bavorsku. Jako součást testování bude použito také automatizované vozidlo Technické univerzity v Ingolstadtu (THI).

Velmi nás těší, že jsme součástí inovativního projektu, který posouvá hranice dopravní technologie. Projekt nejen ukazuje potenciál 5G, ale také zdůrazňuje důležitost přeshraniční spolupráce. Společně s našimi partnery jsme přesvědčeni, že „Traffic Talk“ otevře cestu k pokrokům v oblasti kooperativní jízdy a autonomní dopravy.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)