VDT Technology jako partner Siemens v zajímavém článku o digitalizaci vodárenství

Čvc 14, 2023 | O VDT

Siemens: Řešení pro vodohospodářský průmysl

Společnost Siemens zveřejnila článek v magazínu Vision, ve kterém uvádí VDT Technology v souvislosti s nabídkou řešení pro vodohospodářský průmysl. Portfolio Siemens zahrnuje široké spektrum produktů pro vodárenství, včetně procesní instrumentace, průmyslové komunikace, napájecích systémů a technologií pro automatizaci řízení procesů. Tyto produkty podporují efektivní provoz zařízení po celý životní cyklus – od plánování a provozu až po údržbu.

Jeden z hlavních problémů, se kterým se vodohospodářské společnosti potýkají, jsou úniky vody. Při cestě vody od zdroje přes úpravnu až ke konečnému spotřebiteli dochází neustále ke ztrátám. Siemens nabízí technologie, které pomáhají vodohospodářským společnostem lépe a přesněji měřit na svých sítích. Jednou z těchto technologií je modulární softwarový systém #SIWA Leak Plus, který využívá umělou inteligenci (AI) k lokalizaci a kvantifikaci úniků vody v sítích. V současnosti se připravují pilotní projekty tohoto systému v České republice.

V oblasti digitalizace vodárenství je sběr dat pouze prvním krokem. Následuje náročná analýza dat a správné využití těchto informací. Společnost Siemens nabízí systém platformu #COMOS, která umožňuje propojení technologie s vlastní infrastrukturou a poskytuje kompletní digitální dokumentaci provozů. Pro digitalizaci vodárenství se očekává větší využívání softwaru pro modelování a dynamické simulace procesů, například pomocí simulační platformy #SIMIT.

Vodohospodářský průmysl pracuje s dvěma typy digitálních dvojčat. Prvním typem je digitální dvojče samotné vodárenské infrastruktury, které slouží především pro prediktivní údržbu, eliminaci papírové dokumentace a udržení aktuálnosti dat. Druhým typem je digitální dvojče procesů, které umožňuje optimalizaci procesů a simulace. VDT Technology jako partner koncernu Siemens nabízí v této oblasti řešení na platformách COMOS a #InsightsHub (dříve #MindSphere).

Odkaz na článek: https://lnkd.in/e_5HqK4g