VDT Technology se stala zlatým partnerem ČVUT

Dub 3, 2023 | Tiskové zprávy

Praha, 31.března 2023 – VDT Technology a Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického (ČVUT) oznámily uzavření úzké spolupráce, v rámci, které se VDT Technology stala „zlatým partnerem“ ČVUT.
Tato rozšířená spolupráce otevírá nové možnosti pro výzkum a výměnu znalostí a přináší příležitosti pro studenty ČVUT, kteří se během svého výzkumu mohou podílet na odborných studiích širokého spektra témat. Součástí dohody je také účast VDT Technology na všech oficiálních akcích pořádaných Fakultou dopravní v roce 2023, nabídka přednášek odborníků VDT Technology pro studenty a možnosti pracovních pozic pro studenty ve společnosti VDT Technology.
Projekt ocenil také děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze, profesor Ondřej Přibyl: „Význam spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslovými partnery je pro na nás klíčový; je příslibem zdroje inspirace a nových výzev, což nám umožní rozvíjet vzdělávací programy a výzkumné aktivity. Právě úzká provázanost s praxí je jednou z hlavních předností naší fakulty, která zajišťuje absolventům vysokou uplatnitelnost“.
Mezi další body spolupráce patří účast VDT Technology na mezinárodním sympoziu Smart Citice a European Transport Congres, které pořádá Fakulta dopravní ve dnech 25. a 26. května. Sympozium se zaměřuje na vývoj autonomní dopravy a rozvoj chytrých měst, a to včetně nejnovějších technologických řešení pro zlepšení života obyvatel. Letošní ročník se zaměří zejména na posílení odolnosti, zejména v souvislosti s náhlými změnami v energetice. Obě konference jsou významnými fóry pro diskusi o tématech, která se dotýkají zpracování informací a dat, modelování a zajištění obyvatelnosti měst.
Společnost VDT Technology se aktivně podílí na vývoji řešení Smart City v České republice, například prostřednictvím projektů pro tvorbu a implementaci autonomních řešení veřejné dopravy a pokročilých systémů pro rozpoznávání a zabezpečení kamerových systémů a realizuje program výzkumu a zavádění samořízené kyvadlové autobusové dopravy s výzkumným grantem Technologické agentury ČR.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Erik Feldman, VDT Technology a.s.
erik.feldman@vdttechnology.com, tel.: +420 725 099 165

Kateřina Fričová, Best Communications
katerina.fricova@bestcg.com, tel.: +420 602 615 093

Představení partnerů projektu pro novináře:

Fakulta dopravní ČVUT v Praze byla ve své nynější podobě založena roku 1993 jako vedoucí akademické pracoviště v oblasti dopravy, logistiky a telekomunikace v České republice.
V současné době má dvě pracoviště – v Praze a v Děčíně. Výzkum a výuka na fakultě pokrývá celou šíři dopravy a nabízí široké spektrum studijních programů vedených experty v oboru, kteří vyučují jak budoucí profesionály v dopravě a logistice, tak i telekomunikační inženýry nebo profesionální piloty. Více informací najdete na www.fd.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 250 akreditovaných studijních programů a z toho přes 100 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://www.cvut.cz/

VDT Technology a.s. jako systémový integrátor nabízí komplexní řešení pro inteligentní systémy monitoringu, řízení a správy dat. V prostředí IoT platforem připravuje pokročilé expertní funkcionality, jakými jsou simulace, predikce a digitální modelování. Více informací najdete na www.vdttechnology.com.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)