Využívání umělé inteligence (UI) se stává standardem po celém světě. Vývoj v EU však zpomaluje oproti zbytku světa, zejména proti USA, Číně a Indii. Evropská komise představila v dubnu 2018 strategii EU v tomto odvětví. Cílem strategie je navýšení veřejných a soukromých investic do UI, příprava na socioekonomické změny a zajištění příslušného etického a právního rámce. 

Koordinovaný plán AI