Umělá inteligence (UI) se vyvíjí a používá v široké řadě odvětví (Výzkum, průmysl, výuka…). Proto chybí společné definice a termíny sdílené jednotlivými odvětvími. Tento fakt vytváří problém s porozuměním a komunikací mezi odborníky z různých odvětví, zemí a kontinentů. Společné definice a termíny by pomohly k většímu propojení oblasti UI.

Trendy ve vývoji umělé inteligence