Zvyšující se digitalizace v odvětví mobility a poptávka veřejnosti po větší flexibilitě umožňují dodavatelům nabízet další služby mobility jako účinný
a pohodlný způsob doplňování tradičních forem místní veřejné dopravy.

V rámci prostoru Evropské Unie je z tohoto hlediska nutné věnovat pozornost programu INTERREG EUROPE a významné připravované přehlídce inovativních technologií v rámci veletrhu INNOTRANS

Program INTERREG EUROPE pomáhá regionálním a místním vládám v celé Evropě rozvíjet a poskytovat lepší politiku. Vytvářením prostředí a příležitostí pro sdílení řešení usiluje o to, aby vládní investice, inovace a implementace vedly
k integrovanému a udržitelnému dopadu na lidi a místo. Jeho cílem je získat maximální výnos z 359 milionů EUR financovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) na období 2014-2020.

Jedním ze sledovaných a podporovaných témat jsou i nové inovativní formy mobility. V této souvislosti je třeba zmínit, že 9. března 2019 uspořádala jedna z platforem programu, spolu s experty pro nízkouhlíkové hospodářství, webinář na téma „Podpora elektronické mobility v evropských regionech
a městech
 “. Bylo zde podrobně zhodnoceno téma elektronické mobility, přezkoumány překážky a předpoklady jeho absorpce a byla představena práce projektů EV Energy , PROMETEUS a SET-UP .

INNOTRANS je přední světový veletrh dopravní techniky, který se koná každé dva roky v Berlíně. Příští veletrh s názvem „Future of mobility“ se bude konat ve dnech 22. až 25. září 2020 a bude věnován všem aspektům propojené mobility, zejména pokud se jedná o její inovace všeho druhu. Tato propojená mobilita nabízí mnoho způsobů, jak zefektivnit a učinit pohodlnější místní hromadnou dopravu. Innotrans se ve své nové části věnované tématu Mobility + soustředí zejména na poskytovatele doplňkových služeb mobility. Mobilita+ tvoří nové téma v segmentu veřejné dopravy se zaměřením na sdílenou mobilitu, kombinovanou mobilitu a platformy digitální mobility. 

Koalice jedenácti významných společností automobilového průmyslu (Aptiv, Audi, Baidu, BMW, Continental, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Here, Infineon, Intel a Volkswagen) nedávno zveřejnila společný dokument „Safety First For Automated Driving“ (SaFD), popisující rámec pro vývoj, testování
a ověření „bezpečných“ autonomních vozidel. Hlavním heslem je „Bezpečnost na prvním místě pro automatizované řízení“.

SaFD v dokumentu představuje tyto základní principy automatizované jízdy:

 • Bezpečný provoz:

Jak systém reaguje, pokud se kritické komponenty stanou nestabilními nebo přestanou fungovat.

 • Bezpečnostní vrstva:

Systém rozpoznává své limity a minimalizuje riziko při vracení kontroly řidiči.

 • Provozní návrhová doména:

Provozní podmínky, ve kterých je systém navržen, aby fungoval.

 • Chování v provozu:

Chování systému musí být snadno pochopitelné a předvídatelné pro okolní účastníky silničního provozu.

 • Odpovědnost uživatele:

Stav uživatele musí být vhodný pro postup převzetí.

 • Předání zahájené vozidlem:

Pokud řidič nevyhoví žádosti o převzetí, musí automatizovaný systém řízení provést manévr, aby se minimalizovalo riziko.

 • Předání iniciované řidičem:

Aktivace a deaktivace automatizovaného systému řízení vyžaduje výslovný záměr řidiče.

 • Účinky automatizace:

Celkové hodnocení bezpečnosti systému musí zohledňovat účinky automatizace na řidiče.

 • Posouzení bezpečnosti:

K zajištění splnění bezpečnostních cílů se použije ověření a validace.

 • Zaznamenávání údajů:

Je-li zjištěna událost nebo incident, automatizovaná vozidla zaznamenají relevantní data způsobem, který je v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí.

 • Zabezpečení:

Musí být podniknuty kroky k ochraně automatizovaného systému řízení před bezpečnostními hrozbami.

 • Pasivní bezpečnost:

Uspořádání vozidla musí odpovídat změnám scénářů havárií způsobených automatizací vozidla.

Obecným a prvořadým cílem je minimalizovat riziko v případě, že řidič nesplní požadavek na převzetí, spolu s ověřovacími a validačními testy, jejichž cílem je zajistit splnění určitých bezpečnostních cílů. Navrhuje se, aby automatizovaná vozidla zaznamenávala údaje, týkající se stavu, způsobem slučitelným s ochranou soukromí a aby se chovala předvídatelně způsobem, který respektuje pravidla silničního provozu a pro řidiče v okolí je snadno pochopitelný. 

Cílem je zajistit, aby senzory vnímání vozidel, včetně kamer, lidarů, radarů, ultrazvuku a mikrofonů, zachytily „všechny relevantní externí informace“ o okolí, včetně chodců, překážek, dopravních značek a akustických signálů. Současně se navrhuje validace simulací tvorbou desítek tisíc scénářů jízdy.

https://www.vdttechnology.com/wp-content/uploads/2019/09/safety-first-for-automated-driving.pdf