Jako partner konference FUTURE CITY MADE BY IOT, pořádanou Centrem Města Budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) ve spolupráci se Středočeským krajem, jsme se 17.-18. dubna této akce aktivně zúčastnili. Naši odborníci přednášeli témata související s bezpečností v městech a obcích, kamerovými systémy či datovými platformami pro městské využití.